Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

https://www.nockostelu.cz/


Kostel sv. Mořice

17.50 – 18.00       ZVONĚNÍ ZVONŮ A POŽEHNÁNÍ pro obyvatele města Kroměříže

a účastníky Noci kostelů

18.00 – 18.30       Vystoupení dětí Mateřské školy s křesťanským zaměřením

18.30 – 19.00       Vystoupení malé scholy kostela sv. Mořice

19.00 – 20.30       Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice,

Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM), moderovaná přednáška

20.45 – 21.45       Vystoupení velké scholy kostela sv. Mořice

22.00 – 22.45       VARHANNÍ KONCERT

Jiří Stodůlka, varhaník  kostela sv. Mořice v Olomouci (varhany),

Veronika Pořízková, zpěv (soprán)

22.45 – 23.00       Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

18.00 – 21.30       Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky,

napsání proseb, díků

 

Kostel sv. Jana Křtitele

17.50 – 18.00       VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 18.30       Pěvecký sbor MORAVAN

18.30 – 19.30       Biblická poezie s hudbou, flétnistky pod vedením p. Ireny Salvadori

19.30 – 20.30       Slunečnice dětský pěvecký sbor s p. Lenkou Doubravovou

20.30 – 21.00       Komentovaná prohlídka interiéru kostela, Mgr. Martina Miláčková

21.00 - 21.30        Hudební vystoupení – K4 kvartet (kytarový kvartet studentů)

21.30 – 21.45       Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

18.00 – 21.00       VÝSTUP DO JIŽNÍ VĚŽE ke zvonům

 

Kaple Panny Marie a sv. Stanislava Kostky na AG

18.30 – 21.30       Prohlídka chodby, která spojuje kostel sv. Mořice s gymnáziem

a zámkem, obou kaplí AG a kaple sv. Šebestiána na zámku za doprovodu studentů, spojená s historickým výkladem, krátkým varhanním vstupem a zpěvem scholy AG.

Jednotlivé prohlídky (v délce asi 40 min.) probíhají v 15min. intervalech (první v 18.30, poslední 21.30) Vstup do spojovací chodby z nádvoří mezi kostelem sv. Mořice a AG.

Z kapacitních důvodů bude každý vstup omezen přibližně na 50 návštěvníků.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

17.45 - 17.50        Vyzvánění zvonů

18.00 - 18.45        Mše svatá

18.45 - 19.30        Sestra Alžběta – divadelní dramatizace příběhu o víře, lásce a naději

20.00 - 20.30        Komentovaná prohlídka kostela

20.45 - 21.45        Koncert při svíčkách – účinkuje  Musica Camilla

CELOVEČERNÍ PROGRAM: Misijní zastavení, Pošta dobrých zpráv pro malé i velké

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

17.50 – 18.00       ZVONĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 19.00       koncert SZUŠ D-MUSIC Kroměříž

19.00 – 20.00       volná prohlídka kostela

 

Kaple Povýšení sv. Kříže

18.00 – 19.30       Volná prohlídka – příležitost k nahlédnutí do historie sester

20.00 – 21.00       Adorace – modlitby a zpěvy

 

Kaple sv. Floriána, Štěchovice

18.00 – 21.00       Prohlídka s výkladem

 

Kaple sv. Vincence de Paul

18.00 - 20.00        Volná prohlídka kaple

 


https://www.nockostelu.cz/

 

Kostel sv. Jana Křtitele

 

19.00 – 19.10         VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

19.10 – 20.00         Biblická poezie s hudbou, škola flétnistek pod vedením Ireny Salvadori

20.00 – 20.30         Komentovaná prohlídka interiéru kostela, průvodce Milan Němec

20.30 – 21.00         Hudební vystoupení komorního tělesa studentů

21.00 – 21.45         Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

 

Kostel sv. Mořice

 

19.00 – 19.10         ZVONĚNÍ ZVONŮ A POŽEHNÁNÍ

pro obyvatele města Kroměříže a účastníky Noci kostelů

19.10 – 21.30          Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky, napsání proseb, díků

19.10 – 21.30          Prezentace výtvarných prací předškoláčků

z Mateřské školy na Mánesově ulici (Křestní kaple kostela)

19.10 – 19.30         Vystoupení malé scholy kostela sv. Mořice

20.00 – 21.00          Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice,

Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM) moderovaná přednáška

21.00 – 21.45          VARHANNÍ KONCERT

Jiří Stodůlka, varhaník  kostela sv. Mořice v Olomouci (varhany),

Michaela Suchá, zpěv (soprán)

21.45 – 22.00         Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

 

Kaple Povýšení sv. Kříže

 

18.00 – 20.00         Otevřená kaple

20.00 – 20.30         Modlitba růžence za ukončení pandemie

www.nockostelu.cz

Kroměříž, kostel sv. Mořice

Program Noci kostelů 25. května 2018
17:00 - 17:45  – Mše svatá
17:50 - 18:00  – Zvonění zvonů a požehnání pro obyvatele města Kroměříže a účastníky Noci kostelů
18:00 - 18:30  – Zahájení
18:00 - 23:00  – Duchovní rozhovory během celého programu
18:30 - 20:00  – Krátké filmy v Křestní kapli 
 – Zahájení promítání krátkých filmů z duchovního života v Křestní kapli.
18:30 - 20:00  – Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice - Mgr. Jan Štětina 
 – přednáška
20:00 - 20:45  – Zábavný program Noci kostelů pro DĚTI (v presbytáři)
20:00 - 20:45  – Hudební vystoupení komorního tělesa mladých muzikantů (Křestní kaple)
21:00 - 22:00  – Vystoupení Scholy Cantorum od sv. Mořice
22:15 - 23:00  – Noční varhanní koncert 
 – Mgr. Lenka Voňková (varhany) a Irena Salvadori (flétna)

„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“
(Iz 30,29)

Slovo poutníkům
Jubilejní desátý ročník Noci kostelů nás svým mottem vybízí k radosti, ke zpěvu. Každý člověk touží po radosti, všichni ji hledáme. Jistě jsme ji mnohokrát zakusili a uvědomujeme si, které situace nás naplňují radostí. Ale také si musíme přiznat, že obvyklé denní starosti, problémy, které musíme řešit, i různé bolesti a trápení, které přicházejí bez pozvání – to vše nám brání prožívat pravou radost. Je zřejmé, že nám někdy do zpěvu není.
Je dobré si uvědomit, že prorok Izajáš se v této výzvě obrací ke svému národu v době, kdy je mu úzko. Národ je ohrožován mocnými sousedy, především Asyrskou říší. Cesta k záchraně je dle proroka v obnovené důvěře v Boha. Tak lid zakusí jeho mocnou ochranu a bude se radovat.
Posvátná místa, která jsou tuto noc otevřena a do nichž přicházíte, se často rozeznívají chválou Boha. Pomáhají nám poznávat, že okolnosti našeho života, radostné i bolestné, a to, jak je prožijeme, záleží především na tom, kde je zakotveno naše srdce.
Ať jsou vám tato místa znamením Boží ochrany a požehnání.

P. Josef Lambor, probošt

 

Kroměříž, kostel sv. Mořice

Program Noci kostelů 24. května 2019

Web Noci kostelů 2019