Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

NOC KOSTELŮ 10. 6. 2022

https://www.nockostelu.cz/


Kostel sv. Mořice

17.50 – 18.00       ZVONĚNÍ ZVONŮ A POŽEHNÁNÍ pro obyvatele města Kroměříže

a účastníky Noci kostelů

18.00 – 18.30       Vystoupení dětí Mateřské školy s křesťanským zaměřením

18.30 – 19.00       Vystoupení malé scholy kostela sv. Mořice

19.00 – 20.30       Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice,

Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM), moderovaná přednáška

20.45 – 21.45       Vystoupení velké scholy kostela sv. Mořice

22.00 – 22.45       VARHANNÍ KONCERT

Jiří Stodůlka, varhaník  kostela sv. Mořice v Olomouci (varhany),

Veronika Pořízková, zpěv (soprán)

22.45 – 23.00       Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

18.00 – 21.30       Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky,

napsání proseb, díků

 

Kostel sv. Jana Křtitele

17.50 – 18.00       VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 18.30       Pěvecký sbor MORAVAN

18.30 – 19.30       Biblická poezie s hudbou, flétnistky pod vedením p. Ireny Salvadori

19.30 – 20.30       Slunečnice dětský pěvecký sbor s p. Lenkou Doubravovou

20.30 – 21.00       Komentovaná prohlídka interiéru kostela, Mgr. Martina Miláčková

21.00 - 21.30        Hudební vystoupení – K4 kvartet (kytarový kvartet studentů)

21.30 – 21.45       Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

18.00 – 21.00       VÝSTUP DO JIŽNÍ VĚŽE ke zvonům

 

Kaple Panny Marie a sv. Stanislava Kostky na AG

18.30 – 21.30       Prohlídka chodby, která spojuje kostel sv. Mořice s gymnáziem

a zámkem, obou kaplí AG a kaple sv. Šebestiána na zámku za doprovodu studentů, spojená s historickým výkladem, krátkým varhanním vstupem a zpěvem scholy AG.

Jednotlivé prohlídky (v délce asi 40 min.) probíhají v 15min. intervalech (první v 18.30, poslední 21.30) Vstup do spojovací chodby z nádvoří mezi kostelem sv. Mořice a AG.

Z kapacitních důvodů bude každý vstup omezen přibližně na 50 návštěvníků.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

17.45 - 17.50        Vyzvánění zvonů

18.00 - 18.45        Mše svatá

18.45 - 19.30        Sestra Alžběta – divadelní dramatizace příběhu o víře, lásce a naději

20.00 - 20.30        Komentovaná prohlídka kostela

20.45 - 21.45        Koncert při svíčkách – účinkuje  Musica Camilla

CELOVEČERNÍ PROGRAM: Misijní zastavení, Pošta dobrých zpráv pro malé i velké

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

17.50 – 18.00       ZVONĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 19.00       koncert SZUŠ D-MUSIC Kroměříž

19.00 – 20.00       volná prohlídka kostela

 

Kaple Povýšení sv. Kříže

18.00 – 19.30       Volná prohlídka – příležitost k nahlédnutí do historie sester

20.00 – 21.00       Adorace – modlitby a zpěvy

 

Kaple sv. Floriána, Štěchovice

18.00 – 21.00       Prohlídka s výkladem

 

Kaple sv. Vincence de Paul

18.00 - 20.00        Volná prohlídka kaple

 


https://www.nockostelu.cz/