Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.

Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie:

Rozvrh hodin na faře:
1. třída – úterý (15.00 – 15.45 hod.)
2. třída – úterý (16.00 – 16.45 hod.)
3. třída – středa (15.00 – 15.45 hod.) - příprava na první svaté přijímání
4. – 5. třída – čtvrtek (15.00 – 15.45 hod.)
6. – 9. třída – čtvrtek (16.00 – 16.45 hod.)
Náboženství začne v týdnu od 13. 9. 2021.

Studenti středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.
PŘIHLÁŠKY do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.