Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Společenství farnosti

Příprava snoubenců  https://www.svmoric.net/predmanzelsky-kurz

Příprava rodičů na křest dětí se koná po domluvě s rodiči (i telefonicky) ve farní kanceláři. Nutno předložit rodný list dítěte a účastnit se dvou až tří katechezí pod vedením kněze.

Příprava katechumenů obsahuje přípravu ke svátosti křtu, smíření a eucharistie. Probíhá obvykle jednou za 14 dní po domluvě s knězem ve farní kanceláři. Zájemci se mohou připojit kdykoliv.

Schola CANTORUM u sv. Mořice se schází během školního roku pravidelně 2. a 4. pátek v měsíci v 17:30 hod. ve zpěvárně u sv. Mořice. Noví zpěváci jsou vítáni! Program tvoří nácvik liturgických zpěvů, církevní hudby a rytmických písní. Schola pravidelně zpívá na mši svaté 2. a 4. neděli v měsíci v 10.15 hod.

Setkání dětí ke zpěvu v malé schole se koná ve zpěvárně u sv. Mořice během školního roku v pátek v 16.00 hod. Schola zpívá na mši svaté 1. a 3. neděli v měsíci v 10.15 hod.

Setkání seniorů je každý druhý čtvrtek v měsíci v 14:30 hod. v Děkanátním centru pro rodinu u sv. Mořice. Každé setkání má tématický program. Seniorky a zvláště muži - senioři jsou srdečně zváni.

Setkávání maminek a dětí se koná pravidelně každou středu od 10.20 – 11.45 hod. Zavítejte mezi nás! Za příznivého počasí se scházíme na zahradě u pískoviště, za deště v Děkanátním centru pro rodinu.

Společenství Třetího řádu sv. Františka se schází pravidelně třetí sobotu v měsíci ve 14.00 hod. v Děkanátním centru pro rodinu u sv. Mořice (změna oznámena na vývěsce).

Salonek „U Sakristiána“ na vikárce je otevřen v neděli po ranní mši svaté. Vítán je každý, kdo si chce popovídat a občerstvit se při dobré kávě, čaji a zákusku.

Setkání Pastorační rady farnosti probíhají co dva měsíce (nebo dle potřeby). Termín setkání je upřesněn v nedělních ohláškách. Zasedání Pastorační rady se mohou účastnit všichni věřící farnosti.

Společenství ministrantů se schází v pátek po večerní mši svaté.

Společenství manželů se schází na základě vlastní domluvy. Zájemci se mohou hlásit u pana Víta Pořízka.