Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Příprava na manželství

Příprava na manželství 2023/2024

Milí snoubenci,
Když chceme začít jezdit autem, potřebujeme řidičský průkaz a každému je jasné, že autoškola bude chvíli trvat (teorie, jízdy, atd.). Manželství je mnohem významnější životní krok, a proto také vyžaduje určitou přípravu.
Na začátku je nutné se přihlásit u kněze ve farnosti, kde chcete být oddáni. Od něho dostanete podrobné informace ohledně přípravy a spolu s knězem vypíšete Zápis žádosti o církevní sňatek.
K tomu budete potřebovat tyto dokumenty: potvrzení o křtu (nový výpis z matriky pokřtěných v místě křtu ne starší půl roku), rodné listy, občanské průkazy, popř. další dokumenty podle domluvy s knězem.
Příprava se skládá z osmi setkání. Termíny přípravy s knězem si prosím domluvte přímo s ním. Přípravy s manžely probíhají v níže uvedených turnusech přípravného kurzu, přičemž přípravu je nutné zahájit na prvním setkání kurzu, tj. tématem Já a moje rodina. Prosím seznamte se také s níže uvedenými zásadami.
Po ukončení manželské přípravy prosím odevzdejte úplně vyplněný formulář (viz druhou stranu tohoto listu) ve farnosti, kde budete oddáni a domluvte si konkrétní přípravu obřadu u oddávajícího kněze.
Těšíme se na vzájemná setkání v přípravném kurzu. Záleží nám na tom, aby Vám v manželství bylo spolu dobře.

Za organizační tým kurzu
Marie a Martin Kvapilíkovi

Přečtěte si, prosím, základní informace v záložce Svátosti – Svátost manželství.

(Barevný leták příprava na manželství 2023/2024)

Leták a formulář příprava na manželství 2023/2024

KONTAKT

Harmonogram kurzů 2023/2024 – začátek vždy v pondělí v 18.00 ve farní společenské místnosti v Kroměříži, Stojanovo nám. 6 (druhý vchod vlevo), tzv. Vikárka (u kostela sv. Mořice):
1. turnus: 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10.
2. turnus: 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11.
3. turnus: 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1.
4. turnus: 26. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3.
5. turnus: 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5.
6. turnus: 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6.

Začátek v září 2024: 9. 9. 2024

Zásady pro organizaci kurzu:
1. Přípravný kurz je nutné zahájit na setkání v pořadí prvním, jehož termíny jsou zvýrazněny v harmonogramu tučným písmem. Další témata však již nemusí být absolvována ve stejném turnusu kurzu.
2. Snoubenci se musí zúčastnit všech setkání kurzu společně, a to v plné délce.
3. Zpravidla jde o čtyři pondělní večery za sebou. Konání setkání je VŽDY nutné si ověřit u přednášejících telefonicky den předem, kontakty jsou uvedeny níže.
4. Prosíme o dochvilnost, nemůžeme začátek posunovat. Při pozdním příchodu již prosím počítejte spíše s účastí v následujícím běhu. Setkání obvykle trvá 60 až 100 min.
5. V případě, že se snoubenci nemohou z vážného důvodu účastnit setkání ve stanoveném termínu, mohou si dohodnout individuální termín s přednášejícími.

Témata a kontakty:
Úvod do kurzu, Já a moje rodina Manželé Koblihovi / Kordíkovi tel. 736 522 814
Muž a žena, komunikace a konflikty Jana a Martin Dulavovi tel. 725 790 756
Sexualita a plánované rodičovství Marie a Martin Kvapilíkovi tel. 774 962 815
Víra a vztah k Bohu v manželství Hana a Vít Pořízkovi tel. 736 522 846