Bratři a sestry,
pokud byste nás chtěli finančně podpořit, budeme vděční.


Dary lze poskytnout buď v hotovosti přímo na faře, nebo na účet farnosti.
Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení, které můžete uplatnit v daňovém přiznání jako slevu na dani.

Platba na účet:
Číslo účtu: 1480047389/0800
(Česká spořitelna)
Do zprávy pro příjemce: Dar na hlavní činnost farnosti.

Děkujeme za každý Váš dar. Na dárce pamatujeme při mši svaté.

P. Josef

QR platba sv. Mořic 100 Kč QR platba sv. Mořic 200 Kč QR platba sv. Mořic 500 Kč QR platba sv. Mořic 1000 Kč QR platba sv. Mořic 2000 Kč QR platba sv. Mořic s možností volby Kč