Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

NOC KOSTELŮ 28. 5. 2021

Kostel sv. Jana Křtitele

 

19.00 – 19.10         VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

19.10 – 20.00         Biblická poezie s hudbou, škola flétnistek pod vedením Ireny Salvadori

20.00 – 20.30         Komentovaná prohlídka interiéru kostela, průvodce Milan Němec

20.30 – 21.00         Hudební vystoupení komorního tělesa studentů

21.00 – 21.45         Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

 

Kostel sv. Mořice

 

19.00 – 19.10         ZVONĚNÍ ZVONŮ A POŽEHNÁNÍ

pro obyvatele města Kroměříže a účastníky Noci kostelů

19.10 – 21.30          Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky, napsání proseb, díků

19.10 – 21.30          Prezentace výtvarných prací předškoláčků

z Mateřské školy na Mánesově ulici (Křestní kaple kostela)

19.10 – 19.30         Vystoupení malé scholy kostela sv. Mořice

20.00 – 21.00          Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice,

Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM) moderovaná přednáška

21.00 – 21.45          VARHANNÍ KONCERT

Jiří Stodůlka, varhaník  kostela sv. Mořice v Olomouci (varhany),

Michaela Suchá, zpěv (soprán)

21.45 – 22.00         Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

 

Kaple Povýšení sv. Kříže

 

18.00 – 20.00         Otevřená kaple

20.00 – 20.30         Modlitba růžence za ukončení pandemie

www.nockostelu.cz