Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Sbírka na hmotné zajištění primiční slavnosti našeho jáhna Josefa Kvapilíka.

Je možné přispět darem přímo na účet farnosti (č.ú.: 148 00 47 389/0800, variabilní symbol 236, do poznámky: Primice). 

Veliké díky za každý váš dar.

Kostel sv. Mořice

17.50 – 18.00       ZVONĚNÍ ZVONŮ A POŽEHNÁNÍ pro obyvatele města Kroměříže a účastníky Noci kostelů

18.00 – 18.30       Hudební formace mladých konzervatoristů

18.45 – 19.15       Vystoupení malé scholy kostela sv. Mořice

19.30 -  20.45      Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice, moderovaná prohlídka

21.00 – 21.45       VARHANNÍ KONCERT – varhany Lenka Voňková, zpěv Markéta Šrůtková, flétna Irena Kantor Salvadori

21.45 – 22.00       Ukončení NK a uzavření kostela

18.00 – 20.30       Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky, napsání proseb, díků

 

Kostel sv. Jana Křtitele

17.50 – 18.00       VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 18.45       Biblická poezie s hudbou

19.00 – 19.30       Koncert komorních souborů Soukromé ZUŠ D–MUSIC Kroměříž

19.30 – 20.30       Slunečnice dětský pěvecký sbor s p. Lenkou Doubravovou

20.30 – 21.00       Smíšený pěvecký sbor Moravan Kroměříž

21.15 – 21.45       Komentovaná prohlídka, Mgr. Martina Miláčková

(Muzeum Kroměřížska), s houslovým vystoupením v závěru

21.45 – 22.00       Modlitba večerních chval a závěrečné požehnání, uzavření kostela

18.00 – 20.00       VÝSTUP DO JIŽNÍ VĚŽE ke zvonům        

 

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

17.50 – 18.00       VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 19.00       Koncert SZUŠ D–MUSIC Kroměříž

19.00 – 20. 00      Volná prohlídka

 

Kaple sv. Floriána ve Štěchovicích

17.50 – 18.00       VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 20. 00      Volná prohlídka s účastí Ing. Jiřího Jachana, rodáka ze Štěchovic

 

Kaple Povýšení sv. Kříže

18.00 – 20.00        Volná prohlídka kaple

20.00 – 21.00        Adorace

 

Kaple sv. Vincence de Paul

18.00 – 20.30       Volná prohlídka kaple

BRANKA V HRADBÁCH

bude po celou dobu otevřená k průchodu mezi kaplí sv. Vincence a kostelem sv. Mořice.

 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (AG)

18.30–21.30          Prohlídka spojovací chodby, obou kaplí na AG a kaple sv. Šebestiána na zámku. (Jednotlivé prohlídky ze spojovací chodby kostela sv. Mořice budou probíhat od 18.30 hod. v 15min. intervalech do 21.30 hod.)

 

Kostel Panny Marie

18.00      Mše svatá

18.50     Komentovaná prohlídka

19.50     Komentovaná prohlídka

20.45     Tradiční koncert při svíčkách – Musica Camilla a hosté

V průběhu večera – MISIJNÍ ZASTAVENÍ

Pobytový tábor pro 1. stupeň ZŠ

Přihlašování již běží! Přihlášku naleznete ZDE

Tábor je pro děti od 7 do 12 let. (Pokud je dítě hraniční, lze se individuálně domluvit)

Pobytový tábor pro děti navštěvující ve školním roce 2023/24 1. stupeň základních škol.

https://farni-tabory-zlin.webnode.cz/tabor-pro-mladsi/

Termín: 4.-10.8.2024

sto: fara Kelč 107, 75643

Cena*: 3 000,-

Hlavní vedoucí: Michaela Andrýsková (+420 774 552 321)

Pomocná vedoucí: Agáta Kvapilíková, (+420 775 982 815)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dnešní SBÍRKA na hmotné zajištění primiční slavnosti našeho jáhna Josefa Kvapilíka. Je možné přispět darem přímo na účet farnosti:

č.ú.:1480047389/0800, variabilní symbol 236, do poznámky: Primice 

Veliké díky za každý váš dar.

Ministranti se převlékají v kostele sv. Anny vedle katedrály – vstup v zadní části katedrály vlevo. Poté odcházejí do presbytáře, kde zaujmou své místo nejpozději v 9.40 – prosíme o včasný příchod!

 

Liturgický prostor

Místa pro Boží lid jsou v katedrále i před ní rozdělena do sektorů, některé ze sektorů jsou vyhrazeny pro rodinu arcibiskupa a určité skupiny.

Prostor pro vozíčkáře je ve střední části katedrály nalevo (před vstupem do sakristie), pro seniory a lidi s pohybovými obtížemi jsou rezervovány lavice v pravé části katedrály (omezený počet míst).

Ti, na které se místo k sezení nedostane, mohou v případě nutnosti využít vlastních skládacích židliček.

V katedrále i na náměstí před ní jsou instalovány velkoplošné obrazovky, aby bylo možné sledovat dění u oltáře z jakéhokoli místa bohoslužebného shromáždění.

Pro řeholní sestry bude vyčleněn prostor v chórové kapli.

 

Před zahájením

Od 8.30 je možné přijmout svátost smíření, ve zpovědnicích v zadní části katedrály je k dispozici celkem 5 zpovědníků.

V 9.00 začíná modlitba růžence s rozjímáním.

Pro každého účastníka je připravena brožura s veškerými liturgickými texty i písněmi, vlastní zpěvníky nejsou nutné.

Mše svatá začíná v 10.00 liturgickým průvodem od farního domu náměstím do katedrály.

 

Toalety jsou umístěny na náměstí před Arcidiecézním muzeem. K dispozici je také zdravotní služba.

Za všech okolností dbejte, prosíme, pokynů pořadatelů.

 

Parkování autobusů

Autobusy mohou kvůli výstupu účastníků bohoslužby zastavovat před Arcibiskupskou knihovnou (Wurmova 11). Po vystoupení cestujících budou odjíždět k parkování vyhrazenému na ul. 17. listopadu. Opětovný nástup před odjezdem bude možný pouze z ul. 17. listopadu!!!

 

Parkování osobních automobilů

Prosíme, aby řidiči osobních automobilů parkovali své vozy na okrajových parkovištích města, v parkovacím domě v Galerii Šantovka nebo v podzemních garážích u vlakového nádraží. K přepravě ke katedrále využijte MHD. V okolí katedrály a Biskupského náměstí nebude vjezd automobilů povolen!!!

Strana 1 z 7