Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

P. Kamil Obr, děkan ve Zlíně se na okolní farnosti obrací s touto prosbou:

Farnost Zlín hledá zájemce o pomoc s ubytováním dobrovolníků na velkou evangelizační akci s názvem GodZone. Jedná se o akci slovenských společenství v čele s kapelou ESPÉ, která bude probíhat na školách, ulicích a vyvrcholí modlitebním večerem v hale Datart. A to dne 25.10.2023. Ubytování se hledá ze středy 25.10. na čtvrtek 26.10.2023. Aktuálně chybí ubytovat 120 lidí z celkových 300 dobrovolníků. 
Termín uzávěrky ubytovacích kapacit je 30. 9. 2023.
Podmínky pro ubytování jsou matrace a teplá voda, popř. snídaně. 
 
Kdo můžete nabídnout ubytování, přihlaste se do online formuláře na této adrese: ubytování dobrovolníků Godzone (google.com)
Mockrát děkuji. V případě jakýchkoliv dotazů je vám k dispozici:
Barbora Dombeková,
731 626 507
Odkaz na akci zde: NEBOJTE SA - Godzone Tour

U příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů mohou získat plnomocné odpustky:

  • Prarodiče, senioři a všichni věřící, kteří se 23. července 2023 účastní na některé ze mší svatých sloužených u příležitosti tohoto Dne prarodičů a seniorů.
  • Vzhledem k tomu, že někteří starší lidé se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit mše svaté osobně, je odpustek rozšířen i na ty, kteří se jí zúčastní prostřednictvím televize, rozhlasu či internetu, nebo se duchovně spojí s bohoslužbami Světového dne prarodičů a seniorů a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života.
  • Odpustky se udělují také věřícím, kteří na Světový den prarodičů a seniorů vykonají skutek milosrdenství tím, že věnují přiměřený čas tomu, aby navštívili (fyzicky nebo virtuálně) staré lidi žijící v nouzi nebo v těžkostech, jako jsou nemocní, opuštění nebo postižení.

K získání plnomocných odpustků je třeba splnit tři základní podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. A také v postoji pokání a lásky se snažit odpoutat od jakéhokoliv hříchu.

V úterý 27. června při pravidelné roční vizitaci našich farností otec biskup Mons. Antonín Basler slavil mši svatou v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Po mši svaté se v sále kláštera sester vincentek setkal se členy pastoračních a ekonomických rad farnosti sv. Mořice a farnosti Hradisko.

  

Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž Vás srdečně zve na koncert STABAT MATER od Giovanniho Battisty Pergolesiho, který se koná v neděli 21. 5. 2023 v 17:00 hodin. Tento koncert představuje jedno z nejslavnějších duchovních děl Pergolesiho, které zkomponoval pouhé týdny před svou smrtí. Přednesení díla se ujme Gaudio kvartet a komorní sbor při Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc, spolu s vynikajícími sólistkami Annou Pavlasovou (soprán) a Annou Dostálovou (alt), pod taktovkou Pavla Koňárka.

Gaudio kvartet byl založen v roce 2017 a od té doby působí ve stálém složení. Lenka Černínová (1. housle) je členkou Moravské filharmonie Olomouc a zároveň působí jako pedagožka na ZUŠ Žerotín Olomouc. Jana Spáčilová (2. housle) je docentkou na Katedře muzikologie FF UP Olomouc a její specializací je historicky informovaná interpretace barokní hudby. Monika Pospíšilová (viola) je členkou Moravské filharmonie Olomouc a vyučuje na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Kristýna Dvořáková (violoncello) se pedagogicky angažuje na ZUŠ Vladimíra Ambroze v Prostějově.

Pavel Koňárek působí jako sbormistr Janáčkovy opery a je uměleckým vedoucím Akademického sboru Žerotín při Moravské filharmonii Olomouc. Jeho zkušenosti a umělecké vedení zaručují nezapomenutelný hudební zážitek.

Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu v předvečer výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana!

Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž

Strana 2 z 7