Back to Top

8. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Dnešní sbírka je mimořádně věnována na pomoc potřebným na Ukrajině. Je možné přispět také přímo na účet Charity Česká republika. Ve farním zpravodaji na webu cirkev.cz, internetových stránkách Charity i na vývěsce najdete číslo účtu a variabilní symbol této sbírky. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary. Sbírka zvaná Haléř sv. Petra bude příští neděli.

Vzpomeňte v modlitbě na zemřelého biskupa Ostravsko-opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze.

Před námi je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice večer v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude. Dopoledne v 9 hod. bude v našem kostele sv. Mořice slavit mši svatou P. Petr Káňa pro studeny, pedagogy a pracovníky Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.

POPELEČNÍ STŘEDA je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Papež František nás vyzývá, abychom z Popeleční středy učinili Den půstu za mír.

Za týden je 1. neděle postní.

Pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY se budeme modlit v pátek v kostele sv. Mořice, v neděli v kostele sv. Jana Křtitele, vždy přede mší svatou. Prosím zvláště společenství, která jsou v naší farnosti: napište se na vedení pobožnosti křížové cesty. Rozpis je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

POSTNÍ KAPKY 2022

Popeleční středou vstupujeme do doby postní. Hlavním tématem této pastorační aktivity, kterou i letos nabízí farnost Dolní Němčí, je Láska v rodině. Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké inspirace a tak dobře prožít postní dobu a připravit se na svátky Kristova vzkříšení. Více na www.postnikapky.cz nebo na plakátku.

7. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Přijměme výzvu našich biskupů, modleme se za mír na Ukrajině a obětujme na ten úmysl i páteční půst.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V úterý je svátek Stolce sv. Petra, apoštola. A příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

Společenství Třetího řádu sv. Františka zve na setkání do kostela sv. Mořice tuto sobotu 26. 2. Setkání začíná mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce.

KURZ FILIP

pro všechny mladé lidi do 30 let se bude konat v rámci postní duchovní obnovy 4.–6. 3. 2022 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přihlašování do 25. 2. na www.agkm.cz v sekci aktuálně na banneru. Dotazy můžete zasílat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Těšíme se na vás!

VÝCHOVA DĚTÍ

Děkanátní centrum pro rodinu nabízí kurz z dílny Manželských večerů. Jedná se o cyklus 5 setkání, která se týkají praktických nástrojů pro posílení rodinného života. Více informací a možnost přihlášení na www.cpr-kromeriz.cz.

Další informace jsou ve farním zpravodaji.

5. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 8. 2. – sv. Josefíny Bakhity, panny, MEZINÁRODNÍ DEN MODLITEB ZA OBĚTI OBCHODU S LIDMI

Čtvrtek 10. 2. – památka sv. Scholastiky, panny

Pátek 11. 2. – Panny Marie Lurdské, SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

Mši svatou za nemocné a za ty, kdo o ně pečují, budeme slavit v kostele sv. Mořice v pátek 11. 2. v 17 hod.

Vašim nemocným můžete doporučit přenos mše svaté na TV Noe v neděli 13. 2. v 10 hod. Mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci bude sloužit biskup Josef Nuzík, předseda Rady ČBK pro zdravotnictví.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu – vzhledem k tomu, že jsou prázdniny – bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu jsou v tomto týdnu zrušeny všechny bohoslužby. Nebude ani ve zpravodaji ohlášená mše svatá v pátek dopoledne za nemocné, ani mše svatá v sobotu 12. února večer.

V tomto roce si připomínáme 80. výročí mučednické smrti P. Aloise Šebely. Tento rodák z Ruprechtova přišel do Kroměříže v r. 1908 a stal se jedním z nejbližších spolupracovníků probošta kapituly Antonína Cyrila Stojana. Později působil v dalších farnostech a do Kroměříže se vrátil během 2. světové války. V r. 1941 byl zatčen, převezen do věznice brněnského gestapa a po několika měsících byl poslán do koncentračního tábora Osvětim. Tam zemřel 9. února 1942. Příští neděli 13. února bude za něj obětována mše svatá v 7.45 hod. v kostele sv. Mořice.

Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

6. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


80. výročí mučednické smrti P. Aloise Šebely

Dnes v neděli 13. února je mše svatá v kostele sv. Mořice v 7.45 hod. obětována za +P. Aloise Šebelu. Byl čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Zemřel 9. 2. 1942 v koncentračním táboře Osvětim.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve středu 16. 2. slaví Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, své narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

UPOZORNĚNÍ:

Tuto středu bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele mimořádně už v 17 hod.

Za týden je 7. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ slavíme letos od 14. do 20. února. Připomíná nám důležitost manželství a rodiny pro život každého z nás. Otevřete si internetovou stránku tydenmanzelstvi.cz. Najdete tam inspiraci a povzbuzení pro manželský i rodinný život.

Přijměte pozvání na mši svatou ve středu 16. února v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Bude obětována za rodiny, manžele, snoubence a za ty, kteří se pro manželství rozhodují.

Po mši svaté si můžete poslechnout zajímavou přednášku Jana Gregora na téma: GENDER - příležitost pro rovnoprávnost nebo ideologie? Přednáška začne v 19 hod. ve Studentském klubu Arcibiskupského gymnázia. Pořádá ji AG Kroměříž ve spolupráci s Aliancí pro rodinu.

VEČER CHVAL

Zveme vás na večer chval v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ve středu 16. 2. 2022 od 19 hod. Modlitbu povede kapela z projektu Ignite. Přijďte spolu s námi chválit a vyvýšit našeho nebeského Otce nad vším, co právě prožíváme. Těšíme se na společný čas. Březnový večer chval připravujeme na středu 16. 3. 2022.

(Nadační fond Credo, Ignite projekt a Pastorační centrum AG

Ve farním zpravodaji máte další informace a pozvánky na duchovní obnovy.


 

Národní týden manželství 14. – 20. 2. 2022

Národní týden manželství začíná na svátek sv. Valentýna. Může to být výzva znovu oživit ve vzájemných vztazích mezi manžely to, co je vytrhává ze stereotypu a dělá nevšedními. Ozdobit je znovu i trochou romantiky, vděčnosti a radosti být spolu.

Prosím, najděte si v tomto týdnu prostor pro společně prožité chvíle. Může to být večeře, kdy odložíte spěch a budete mít na sebe čas. Nebo společná procházka v Podzámecké zahradě či někde v přírodě. Cestou můžete hovořit o svém manželství – od jeho počátku, přes narození dětí a jejich výchovu, soužití s rodiči až po stárnutí.

Nebojte se v tomto týdnu něco investovat do svého vztahu a obnovit to, co se časem vytratilo. Váš manžel, vaše manželka si to určitě zaslouží.

Letošní ročník Národního týdne manželství nese motto Ztráty a nálezy. Koordinátor Národního týdne manželství, Petr Adame, k tomu napsal: „Motto letošního NTM nese mnoho významů. Často říkám, že dokonalé manželství je vztah dvou nedokonalých lidí, kteří to spolu nevzdali. V každém dlouhodobém vztahu jsou věci, které ztrácíme, ale mnoho zase dostáváme nebo objevujeme. Opravdu hluboký vztah vzniká jen tam, kde se milujeme i přesto, že jsme ztratili mnoho iluzí o sobě nebo o našem partnerovi a našli cestu, jak žít s našimi odlišnostmi.“

Také, bratři a sestry, v modlitbě poděkujme Bohu za to, co každý z nás obdržel skrze rodinu, a vyprošujme Boží požehnání manželům a celým rodinám.

P. Josef

4. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Tuto neděli si připomínáme SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM. Večer v 19 hod. bude adorace v kostele sv. Mořice.

Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali ve farnosti 17 705 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

V pondělí je památka sv. Jana Boska. Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa, který slaví svůj svátek.

Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob. Do kostela sv. Mořice zveme zvláště všechny maminky už v úterý večer, kdy bude mše svatá obětována za ženy a matky a za vyslyšení proseb za děti. Ve středu bude mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Na začátku mše svaté je obřad žehnání svící.

Ve čtvrtek je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Na závěr mše svaté bude udělováno svatoblažejské požehnání. Po mši svaté bude adorace za posvěcení kněží a za kněžská a řeholní povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude od ranní bohoslužby adorace se zakončením ve 13.30 hod. Ve farním kostele bude odpoledne od 15 do 17 hod. příležitost ke svátosti smíření. Otec Petr Káňa zve všechny mladé na adoraci do Zdounek. Začne v 19.30 hod., trvá půl hodiny a po ní je posezení na místní faře.

Za týden je 5. neděle v liturgickém mezidobí.

Knihkupectví AVE, které nabízí křesťanskou literaturu, křestní roušky, svíce a další devocionálie, je přestěhováno na Náměstí Míru 1551 – je to naproti bývalé poliklinice v podloubí u kruhového objezdu. Prodejna se bude otevírat v úterý 1. února ve 14 hod. Otvírací doba: po, st, čt 9-12, 14-17, út 14-17, pá 9-13h. Více informací na www.aveknihkupectvi.cz.

Strana 10 z 29