Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

3. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES

Vánoční list 2023


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Děkuji těm, kteří v sobotu pomáhali s přípravou vánoční výzdoby. Výzdobu dokončíme v tomto týdnu. Přijďte pomoci. Přihlaste se u Víta Pořízka.

Prosím, zapište se na službu u jesliček. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale o službu i svědectví pro ty, kdo přicházejí o Vánocích do našich kostelů.

Díky skautům zazáří dnes v našem kostele BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Slavnostní předání Betlémského světla bude při mši svaté v 10.15 hod. V následující dny bude hořet v našich kostelích a kaplích a můžete si je přenést domů.

Využijte příležitosti k předvánoční svaté zpovědi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od úterý do pátku, a to odpoledne od 15 do 17 hod.

Za týden bude 4. neděle adventní a zároveň Štědrý den. Proto dochází ke změně bohoslužeb. Podrobný pořad bohoslužeb je ve farním týdeníku, na vývěsce i na webu farnosti.

ŽIVÝ BETLÉM

Zastavte se a přijměte pozvání na ŽIVÝ BETLÉM, kterým děti Církevní ZŠ v Kroměříži chtějí připomenout oslavu narození Ježíše Krista. Těšíme se na vás ve čtvrtek 21. 12. v 10, 14.30 a v 16 hod. na Velkém náměstí a upřímně přejeme:

AŤ SE PRAVÉ VÁNOCE NARODÍ VE VAŠICH SRDCÍCH!“

Vedení a žáci CZŠ v Kroměříž

Charita Kroměříž prosí všechny vedoucí kolednických skupinek, aby potvrdili svou účast na Tříkrálové sbírce 2024. Také uvítá další dobrovolníky, kteří by se rádi do koledování zapojili.

Kromě farního zpravodaje je vám k dispozici také VÁNOČNÍ LIST, který může být „užitečný“ i vašim blízkým a sousedům, kteří naše kostely pravidelně nenavštěvují. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí. Děkujeme.