Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

3. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Za týden je 4 neděle postní, latinsky zvaná LAETARE (radostná). Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Slavnost svatého Josefa se překládá z neděle na pondělí 20. března Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 18 hod. a bude obětována za živé a zemřelé Josefy z farnosti.

Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři.

V pondělí 13. března si připomínáme 10. VÝROČÍ ZVOLENÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.

Provázejme modlitbou ty, kdo se připravuji k přijetí svátosti biřmování.

Den otevřených dveří na Církevní základní škole v Kroměříži

se koná v úterý 14. 3. od 14 do 17 hod. Elektronická registrace pro zápis do 1. třídy je již spuštěna. Více na www.czs-km.cz.

Žena ať v církvi promluví

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zvou na přednášku P. Zdeňka Jančaříka SDB s názvem „Žena ať v církvi promluvíve středu 15. 3. od 19 hod. v prostorách gymnázia. Od 18 hod. bude P. Jančařík sloužit studentskou mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

Prosíme vás ženy, muže i mládež, přijďte na brigádu tuto sobotu 18. března od 8.30 hod. Jde o úklid a přípravné práce v kostele sv. Mořice, na zahradě i na proboštství před naší poutí k Panně Marii Bolestné. Občerstvení bude zajištěno.

Další nabídky a informace jsou ve farním týdeníku.