Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

3. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dnes večer je křížová cesta v kostele sv. Jana v 17.30 hod. a v 19 hod. adorace v kostele sv. Mořice.

Minulou neděli byla sbírka zvaná „Haléř sv. Petra.“ Sbírka a vaše dary na tento účel činí 98 000 Kč. „Pán Bůh zaplať!“

Za týden je 4 neděle postní, latinsky zvaná LAETARE (radostná). Přiblížili se nám svátky našeho vykoupení, a to nás naplňuje radostí.

Postní doba je časem obrácení. Kéž se snažíme dobře se připravit na svátost smíření. Vyprosme si k tomu milost Boží, a to nejen sobě, ale i našim bližním. K tomu slouží také papežem Františkem před léty založená celosvětová iniciativa 24 hodin pro Pána. Probíhá od pátku večer do sobotního večera před 4. nedělí postní. Jde především o vyprošení milosti obrácení a dobré svaté zpovědi, tedy odvahy otevřít se Božímu milosrdenství. Tento úmysl vložme do osobní modlitby, doma v rodině nebo ve společenství.

Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři.

Na Církevní základní škole v Kroměříži je v úterý 5. března odpoledne Den otevřených dveří a také setkání s předškoláky.

UPOZORNĚNÍ

V sobotu 9. března probíhá v kapli sv. Vincence pro přihlášené duchovní obnova. Mše svatá bude v 15.30 hod. Obvyklá bohoslužba v 18 hod. NEBUDE.

V aktuálním čísle farního týdeníku jsou další informace, postní aktivity a pozvání na pouti.