Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí.

Za týden je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

Děkuji všem, kdo připravili vánoční výzdobu kostela. Ve středu 10. ledna odpoledne od 15 hod. odstrojíme stromky a provedeme úklid v obou našich kostelích. Kdo můžete, prosím, přijďte pomoci. Betlém v kostele sv. Jana Křtitele zůstane do 2. února. Je možné si domluvit návštěvu.

V pátek 12. ledna při mši svaté v 17 hod. v našem kostele sv. Mořice přijme biskup Josef Nuzík 10 mužů mezi kandidáty jáhenské služby pro olomouckou arcidiecézi.

V tomto týdnu bude v úterý dopoledne setkání seniorů v rodinném centru ve středu večer na arcibiskupském gymnáziu Večer chval.

Do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Charita Kroměříž děkuje všem, kdo se zapojili do koledování a děkuje za vaše dary. Chce je využít zejména na přímou pomoc potřebným. V našem městě je málo skupinek koledníků. Možná se k vašemu domu nedostanou. Jedna z pokladniček, do které můžete vložit svůj dar je v našem kostele sv. Mořice. Je ve vstupu do kaple Panny Marie Bolestné a je viditelně označena.

Další možnosti, jak dát finanční dar, jsou popsány ve farním zpravodaji a na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz..

Dnes večer v 18 hod. můžete na ČT1 shlédnout tradiční Tříkrálový koncert.

Další informace jsou ve farním týdeníku.