Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


V kapli na Malém Valu je dnes Výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace do 14.00 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele dnes večer není mše svatá.

Dnes odpoledne v 15 hod. jste zváni do kostela sv. Mořice na Děkovnou pobožnost a svátostné požehnání.

Zítra 1. ledna 2024 je Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – závazný zasvěcený svátek, kterým končí oktáv Narození Páně. Zároveň je to Světový den modliteb za mír.

V 8.00 hod. bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu, v 9.00 hod. v kapli kláštera sester sv. Kříže, v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice, v 16.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici a v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Ve středu je památka Nejsvětějšího Jména Ježíš. Mše svatá bude v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Ve čtvrtek bude po večerní mši svaté adorace za posvěcení kněží, za kněžská a řeholní povolání.

Pátek je první v měsíci. Odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření. Večerní mše svatá v 17.00 hod. bude z vigilie slavnosti Zjevení Páně.

V sobotu 6. ledna o slavnosti ZJEVENÍ PÁNĚ bude mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Při mši svaté je žehnání vody, křídy a kadidla.

Za týden 7. ledna 2024 je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

Podrobný pořad bohoslužeb najdete na vývěsce, na internetové stránce naší farnosti a ve farním zpravodaji z minulé neděle.

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. A prosím další přihlaste se. Rozpis je na stole u bočního vchodu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

probíhá od 1. 1. do 14. 1. 2024. Charita Kroměříž prosí o další dobrovolníky, kteří by se zapojili do koledování zde v Kroměříži. Vedoucí skupinek mohou být ve věku od 15 let. Mše svatá za koledníky bude sloužena v sobotu 6. ledna v 8.00 hod. v kostele Panny Marie.

Jménem Charity děkuji všem, kdo se zapojujete do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.