Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Plnomocné odpustky ke Dni prarodičů a seniorů

U příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů mohou získat plnomocné odpustky:

  • Prarodiče, senioři a všichni věřící, kteří se 23. července 2023 účastní na některé ze mší svatých sloužených u příležitosti tohoto Dne prarodičů a seniorů.
  • Vzhledem k tomu, že někteří starší lidé se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit mše svaté osobně, je odpustek rozšířen i na ty, kteří se jí zúčastní prostřednictvím televize, rozhlasu či internetu, nebo se duchovně spojí s bohoslužbami Světového dne prarodičů a seniorů a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života.
  • Odpustky se udělují také věřícím, kteří na Světový den prarodičů a seniorů vykonají skutek milosrdenství tím, že věnují přiměřený čas tomu, aby navštívili (fyzicky nebo virtuálně) staré lidi žijící v nouzi nebo v těžkostech, jako jsou nemocní, opuštění nebo postižení.

K získání plnomocných odpustků je třeba splnit tři základní podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. A také v postoji pokání a lásky se snažit odpoutat od jakéhokoliv hříchu.