Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 20. 11. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


37. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE

„Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na opravu střechy sakristie kostela svatého Mořice.

Zahajujeme Podzimní mořickou akademii.pátek 25. listopadu jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na první ze setkání a to s P. Karlem Skočovským na téma „V co věříme a nevěříme - poslední věci člověka“. Uskuteční se po mši svaté, kterou slavíme od 17 hod.

Dnes se koná na závěr mše svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitba „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ jsou v Kancionálu pod číslem 065 a 066). Veřejný úkon zasvěcení je spojen s možností získat plnomocné odpustky.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý 22. 11.   –  památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Středa 23. 11. 2022 – ČERVENÁ STŘEDA

Čtvrtek 24. 11. – památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů

 mučedníků

UPOZORNĚNÍ

V sobotu 26. listopadu bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně už ve 14 hod. Mše svatá v 18 hod. tuto sobotu v kapli sv. Vincence NEBUDE.

Za týden 27. listopadu je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, položte adventní věnce před obětní stůl.

PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

je připravováno na pátek 25. 11. od 15 hod. v Centru pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. S sebou si vezměte korpus a ozdoby. Chvojí a nářadí bude zajištěno.

Zvou pracovnice Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž

BENEFIČNÍ KONCERT

V pondělí 21. listopadu18 hod. jsme zváni do kostela sv. Jana Křtitele na benefiční koncert pro slané děti. Spolu s žáky ZUŠ Kroměříž a žáky a učiteli soukromé ZUŠ D-MUSIC vystoupí jimi pozvaní hosté. Vybrané vstupné bude věnováno na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Příspěvky na léčbu je možné také zaslat na účet 30015-1921101329/0800.