Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Před námi je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. V naší farnosti ji budeme prožívat ve čtvrtek 16. června. Letos se nebude konat eucharistický průvod městem. Mše svatá v kostele svatého Mořice začne v 18 hod. Bude obětována na poděkování za dar Eucharistie. Po mši svaté bude adorace a na závěr svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu a děti prosím, aby s sebou přinesly květiny, které položíme na oltář k monstranci s Nejsvětější svátostí, jako dar pro Ježíše.

Další důležité pozvání se týká následujícího víkendu. V sobotu 18. června v 9.30 hod. se koná v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Mezi těmi, kdo přijmou svěcení ke službě trvalého jáhna je i pan Josef Zvoníček z naší farnosti. Jedeme do Olomouce, abychom tuto významnou událost i pro naše farní společenství prožili s ním. Většina z nás nebyla na jáhenském svěcení. Využijme této možnosti. Odjezd autobusu v 7.30 hod. od kostela sv. Jana, návrat kolem 13 hod. Zapište se dnes zde v kostele nebo zítra ve farní kanceláři. Formulář je na stole u bočního vchodu. Tam se také můžete přihlásit na autobus na mši svatou a rozloučení s otcem arcibiskupem. Je to ve čtvrtek 30 června, ale organizátorům musíme nahlásit autobus ještě tento týden!

A rezervujte si čas na následující den: V neděli 19. června jste srdečně zváni na Farní odpoledne. Sejdeme se na farním dvoře ve 14.30 hod. Podrobnosti jsou ve zpravodaji. Jen prosím ženy, aby ke společnému posezení napekly koláče, cukroví či slané pečivo. Moc děkuji.

A obracím se na vás nejmenší: Chlapci a děvčata, než zakončíme školní rok, chceme předat odměny vám, kteří jste při nedělních bohoslužbách sbírali kartičky s myšlenkami k evangeliu. Prosíme, přineste své kartičky příští neděli nebo odevzdejte během týdne v sakristii. Nezapomeňte připsat své jméno a třídu. Může se stát, že vám některá karta chybí. Paní katechetka vám ji doplní, abyste celou sadu mohli používat ke hře se sourozenci, rodiči i kamarády.

Ve farním zpravodaji je nabídka řady koncertů. První z koncertů v rámci FORFESTU 2022 zazní v našem kostele sv. Mořice tento čtvrtek ve 20 hod. Ve Skleníku Květné zahrady budou dva koncerty pod taktovkou Františka Macka mladšího. První z nich v pátek 17. června v 19 hod.