Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné

PÁTEK 22. 3. 2024

MŠE SVATÉ

6.30 hod. – v kapli Panny Marie Bolestné

8.00 hod., 9.30 hod., 11.00 hod. – v lodi kostela

9.30 hod. – PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ,

hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík, arcibiskup olomoucký

 

SVÁTOSTI SMÍŘENÍ během celého dopoledne.

13.00 hod. – křížová cesta a svátostné požehnání

Také večer pokračuje POUTNÍ SLAVNOST:   17.30 hod. – křížová cesta

18.00 hod. – mše svatá

Na setkání s vámi se těší farníci Římskokatolické farnosti sv. Mořice Kroměříž