Přijměte pozvání v sobotu 4. 5. od 10 hod. do olomoucké katedrály, kde bude sloužit pontifikální mši svatou s předáním ocenění zasloužilým diecézanům otec arcibiskup Jan Graubner. Od 12 hod. bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě.