Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

25. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Členy Eucharistické hodiny prosím, aby si v sakristii vyzvedli dopis pražského arcibiskupa Jana Graubnera a novou brožurku k adoraci, kterou připravil ještě před svým odchodem do Prahy.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 20. 9. – památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků

Středa 21. 9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Pátek 23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Další informace najdete v našem farním týdeníku. Ten si berte domů a přineste ho i těm, kdo nemohli přijít do kostela.

Prosím o vaše hojné zapojení se především do dvou akcí, které jsou před námi:

První je Adorační den naší farnosti ve čtvrtek 22. září. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Celodenní výstav Nejsvětější svátosti bude zahájen v kostele sv. Mořice ráno v 8 hod. Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela.

A druhá skutečnost: Příští neděli slavíme patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Pavel Fiala a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Přijměte pozvání na odpolední setkání nás farníků. V modlitbě si vyprošujme příhodné počasí. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Využijte příležitosti ke svátosti smíření během týdne. Modleme se, abychom slavili pouť s co největším duchovním užitkem.

Prosíme, kdo můžete, zapojte se do úklidu a služeb při přípravě pouti. Informace jsou ve farním zpravodaji. Ženy prosíme, aby napekly sladké a slané pečivo a přinesli je na proboštství nejpozději v sobotu 24. září.