Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

27. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Za týden je 28. neděle v liturgickém mezidobí. Koná se sbírka na potřeby farnosti.

Pamatujme v tomto měsíci na společnou modlitbu růžence v kostele i doma v rodinách.

Po prázdninách se obnovují Setkání seniorů První bude s P. Jiří Rekem v úterý 10. října od 9.15 hod. v Centru pro rodinu. Všichni senioři jsou srdečně vítáni!

Poté, co jme k výročí arcibiskupa Stojana zasadili lípu v Podzámecké zahradě a (i když v malém společenství, ale přece) vykonali pěší pouť na Svatý Hostýn, je před námi ještě jedna akce, kterou si nenechte ujít: PŘEDNÁŠKA doc. Jitky Jonové o životě a díle A. C. Stojana, zvláště o jeho působení v Kroměříži. Přednáška bude v úterý 10. října v 16.30 hod. v Muzeu Kroměřížska.

Ještě upozorňuji na další akce v tomto týdnu:

  • pro rodiče s malými dětmi Katecheze Dobrého pastýře
  • a pro všechny zájemce Večer chval ve středu v kapli arcibiskupského gymnázia

Více ve farním týdeníku.

V sobotu 21. října putujeme do ŠTÍPY

Je to pouť celého děkanátu za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání.

Pouť zahájíme v 15 hod. adorací před Nejsvětější svátosti, dále od 16 hod. bude setkání s otcem biskupem Josefem Nuzíkem a v 17 hod. mše svatá. Prosím, přihlaste se na autobus během tohoto týdne ve farní kanceláři (odjezd od kostela sv. Jana Křtitele ve 14 hod. Cena 100 Kč/os., pro děti zdarma). Využijte také možnosti zeptat se otce biskupa Josefa na to, co vás zajímá. Těšíme se na hojnou účast na naší pouti!