Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

2. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Skutky odříkání, o které se snažíme zvlášť v postní době, mohou být zaměřeny pro dobro našich bližních. Tomu postoji nás učí Postní almužna: Dát z toho, co si odřekneme, a finanční hodnotu vložit do kasičky. Papírové kasičky jsou v kostele. Vezměte si a nabídněte kasičky i s letáčkem těm, kteří pro stáří či nemoc zůstávají doma. Ukončení Postní almužny je opět směrováno na Květnou neděli.

Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři.

Pořad bohoslužeb během týdne je obvyklý. Za týden je 3. neděle postní.

Další informace jsou ve farním týdeníku.

Informace z jednání pastorační rady naší farnosti, které se konalo 21. února 2023.

  • Pouť k Panně Marii Bolestné budeme slavit v pátek 31. března.

Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec biskup Josef Nuzík.

Prosíme vás, zapojte se do přípravy pouti. Hlavní úklidová brigáda bude v sobotu 18. března. Dokončení úprav a výzdoba v týdnu před poutí.

V sobotu 25. března je slavnost Zvěstování Páně. V kostele sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá v 16 hod., v kapli sv. Vincence v 18 hod. Dopoledne bude mše svatá v 10 hod. v kostele Panny Marie. Biskup Antonín Basler bude při ní udělovat svátost biřmování. Přijďte slavit mši svatou spolu s našimi biřmovanci.

  • Hledáme inspiraci, jak v naší farnosti prožít a slavit Rok arcibiskupa A.C. Stojana.

Rádi přijmeme vaše návrhy.

  • Jarní Mořická akademie se uskuteční v měsíci dubnu. Katecheze budou 14., 21. a 28. dubna.
  • Spolu s farností Panny Marie připravujeme dvě akce:
  1. Lidové misie od 3. do 11. června (redemptoristé ze Slovenska)
  2. Hořící náměstí v sobotu 16. září (evangelizační akce)

Obě akce vyžadují zapojení dobrovolníků.

  • Jáhenské svěcení Josefa Kvapilíka – 17. června 2023 – chceme se duchovně připravit, doprovázíme ho modlitbou, do Olomouce pojede autobus.
  • Od měsíce září 2022 vkládáme do nedělní liturgie krátké úvody před 1. a 2. čtením. Zajímá nás váš názor, zda tyto krátké vstupy vám pomáhají se lépe soustředit na jednotlivá čtení nebo působí spíše rušivě a je lépe je vynechat. Sdělte svůj názor členům pastorační rady. Děkujeme.