Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

23. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V sobotu 10. září putujeme do olomoucké katedrály, abychom prosili za obnovu rodin a za povolání k zasvěcenému životu. Ještě jsou místa v autobuse, který odjíždí ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, ale je třeba se přihlásit ještě dnes v kostele, nejpozději zítra ve farní kanceláři. Účast na pouti je svědectvím, jak nám záleží na obnově rodin a na růstu kněžských a řeholních povolání.

V měsíci září je před nám také adorační den naší farnosti ve čtvrtek 22. září a Svatomořická pouť v neděli 25. září.

Na zahájení nového školního roku na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži bude slavena mše svatá v kostele sv. Mořice v pondělí 5. září 2022 v 9.30 hod. Mši svatou bude sloužit otec biskup Mons. Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze.

Ve čtvrtek 8. září o svátku Narození Panny Marie začínají pravidelná měsíční setkávání seniorů od 9 hodin v Děkanátním centru pro rodinu.

Během školního roku zveme mládež a studenty na mši svatou každou středu v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Rodiče, pamatujte na náboženskou výchovu svých dětí. Rozvrh výuky náboženství pro děti, které chodí do státních škol, je ve zpravodaji i na vývěsce.

Děti dnes dostávají první kartičku k nedělním evangeliím a také úvodní kartu, jejíž součástí je krabička pro kartičky, pravidla hry a skládačka s překvapením. Během tohoto školního roku budeme objevovat cestu, na kterou nás zve sám Ježíš.

Rodiče, vás prosím, věnujte pozornost tomu, co děti dostávají děti. Tak se dozvíte, o co se děti budou snažit v tomto školním roce a jak jim můžete pomáhat.

Po prázdninách zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela.

Na úvodní stránce dnešního vydání je slovo otce biskupa Josefa Nuzíka, který přijal úkol řídit arcidiecézi. Prosí nás také o modlitbu za dobrou volbu nového olomouckého arcibiskupa. Text společné modlitby najdete ve farním zpravodaji.