POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Aktuální pořad bohoslužeb vyšel ve farním zpravodaji minulou neděli a najdete jej také na vývěsce a na internetové stránce farnosti.

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. A prosím další přihlaste se. Rozpis je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

Svátky v týdnu:

Pondělí 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Úterý 28. 12. – svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků

Čtvrtek 31. 12. – sv. Silvestra I., papeže

Sobota 1. 1. – slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Světový den modliteb za mír.

Za týden, 2. 1. 2022, je 2. neděle po Narození Páně. Mše svatá v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice bude obětována za občany a představitele města Kroměříže.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 29. 12. bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Mše svatá s děkovnou pobožností na závěr roku bude v kostele sv. Mořice v pátek v 16.00 hod.

V sobotu 1. ledna 2022 je slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to zasvěcený svátek a Světový den modliteb za mír.

V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 10.15 hod. Mše svatá v 7.45 hod. nebude. Mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele bude obětována za Boží pokoj a mír pro všechny národy.

Domov sv. Kříže Kroměříž hledá brigádnici na úklid a do prádelny. Bližší informace jsou na vývěsce.

Přijměte pozvání na Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Moravan Kroměříž ve středu 29. prosince po mši svaté v 18 hod. v našem kostele sv. Mořice. Vstup možný při dodržení platných hygienických nařízení Ministerstva zdravotnictví.