POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště v pondělí 13. 12., kdy si připomíná výročí kněžského svěcení, a v pátek 17. 12., kdy slaví své narozeniny.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 13. 12. – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Úterý 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděle je 4. adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Poslouží z části na, dofinancování generální opravy varhan v Křestní kapli. Děkujeme za každý váš dar!

Děkujeme mužům, kteří přinesli a usadili do našeho kostela vánoční stromky. A prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 18. prosince od 8.30 hod.

Od příští neděle budeme mít díky skautům BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Bude hořet v našich kostelech a kaplích a můžete si je přenést domů. Slavnostní předání Betlémského světla bude při mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Betlémské světlo přivezou vlčata a světlušky, skauti a skautky, roveři a rangers ze 7. oddílu sv. Dominika Savia a 14. oddílu sv. Františka z Assisi ze skautského střediska Mirka Svobody.

Příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky bude zvláště ve čtvrtém adventním týdnu. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 20. 12. do 23. 12. vždy od 15 do 17 hod.

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Také prosíme, přihlaste se na službu je Jesliček v kostele sv. Mořice nebo sv. Jana Křtitele. Rozpis je na stole u bočního vchodu.

Přijměte pozvání na Koncert orchestru příčných fléten. Uskuteční se v pondělí 13. prosince v kostele sv. Jana Křtitele. Začátek v 18 hod. Vystoupí žáci, bývalí žáci a učitelé SZUŠ D-music Kroměříž, ZUŠ Kroměříž a Konzervatoře P. J. Vejvanovského a jejich hosté. Vstup je zdarma, avšak je nutné dodržet platná nařízení Ministerstva zdravotnictví.