Víte že ...

Křesťanská modlitba jde až k odpuštění nepřátelům. Proměňuje učedníka tím, že ho připodobňuje jeho Mistru.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
FARNÍ BÁL 2017
Články - Akce
neděle 15. ledna 2017, 01:22

JIŽ tuto sobotu 21. ledna od 19.00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se prodávají za 220 Kč v knihkupectví u paní Šafaříkové (naproti kostela sv. Mořice) a pro váhavé budou k zakoupení i na místě. Těšit se můžete na vystoupení společenství mladých obou farností a na bohaté občerstvení. K poslechu i k tanci zahrají Malý taneční orchestr Akvarel a Melodybanders DJ´S.

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 02. ledna 2017, 21:39

Oblastní charita Kroměříž ještě prosí o dobrovolníky z řad dospělých, kteří by se stali vedoucími skupinek koledníků Tříkrálové sbírky. Na stole u bočního vchodu je rozpis ulic, kde zatím chybí skupinky koledníků. Přijďte pomoci.

Vyhodnocení výtvarné soutěže „Vánoce v naší rodině" se uskuteční v úterý 3. ledna v 16 hod. v Děkanátním centru pro rodinu.

Čtvrtek je den modliteb za kněžská a řeholní povolání. Přijměte pozvání na krátkou adoraci a společnou modlitbu na tento úmysl po mši svaté v 17.00 hod. v křestní kapli.

V pátek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně. Mše svatá v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice bude obětována za občany a představitele našeho města. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Přede mší svatou se bude od 15.00 hod. zpovídat.

Doba vánoční končí svátkem Křtu Páně příští neděli. Do té doby zůstávají Betlémy v našich kostelech. Využijte ještě tento vánoční čas a přicházejte během dne k Jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Děkujeme těm, kteří na sebe vzali službu u Jesliček. Kdo můžete, zapojte se ještě do této služby, aby byly obsazeny všechny dny tohoto týdne. Rozpis hodin je na stole u bočního vchodu.

Srdečně vás zveme na Farní bál. Koná se v sobotu 21. ledna 2017 již od 19:00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se už prodávají ve farním knihkupectví.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 27. prosince 2016, 19:15

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 17.470,- Kč. „Pán Bůh zaplať" za vaše dary.

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů. Děkujeme těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u Jesliček. Betlém zůstává do neděle 8. ledna. Využijte ještě tento vánoční čas a přicházejte během dne k Jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Kdo můžete, nabídněte svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby byly obsazeny všechny dny. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

Ve středu 28. prosince bude mše svatá v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

V pátek je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše svatá zde ve farním kostele v 17.00 hod. bude spojena s obnovou manželských slibů. Srdečně zveme manžele a celé rodiny na tuto mši svatou.

Mše svatá na poděkování s prosbou o Boží požehnání do nového roku bude v sobotu 31. prosince v 16.00 hod.

Příští neděli 1. ledna 2017 je slavnost Matky Boží, Panny Marie. V kostele sv. Mořice ranní mše svatá v 7.45 hod. nebude. V 10.45 hod. bude mše svatá obětovaná za farníky a dobrodince.

Přijměte pozvání na Farní bál. Koná se v sobotu 21. ledna 2017 již od 19:00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se už prodávají ve farním knihkupectví.

Spolufinancovíní – Zlínský kraj
Články - Články
úterý 15. listopadu 2016, 00:47

Image1) Akce: Stavební úpravy střechy na faře v Litenčicích je spolufinancována Zlínským krajem 2) Akce: Restaurování kamenného kříže u kostela svaté Anny v Jestřabicích je spolufinancována Zlínským krajem.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Následující > Konec >>

Výsledky 1-9 z 23

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.