Víte že ...

Co může udělat člověk, který se (z nevědomosti nebo vědomě) otevřel zlému?

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 24. dubna 2017, 12:51

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Ve farnosti sv. Mořice jste věnovali 34.510,- Kč. Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Vybralo 19.820,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 16.914,- Kč. Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 24. dubna - sv. Jiří, mučedníka

Úterý 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty

Sobota 29. dubna - svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Příští neděle 30. dubna je 3. neděle velikonoční.

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí se uskuteční v pondělí 24. dubna v 18 hod. na vikárce.

V pondělí slaví svátek náš kaplan Jiří. Vyprošujme mu Boží požehnání.

Další informace - jako jsou výtvarné soutěže pro děti nebo nabídka duchovních setkání a poutí - to vše najdete ve farním týdeníku.

Přijměte pozvání do Kina Nadsklepí na film PSI PÁNĚ (film o dominikánech u příležitosti 800 let založení jejich řádu) a to v úterý 25. dubna v 19 hod. za příznivou cenu 60 Kč. Po filmu následuje beseda s režisérem Jonášem Vackem a jedním z dominikánů.

V sobotu 20. května pojedeme na pouť do Štípy. Je to pouť našeho a holešovského děkanátu za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Informace jsou na plakátě. Na autobus se přihlašujte ve farní kanceláři.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Články - Nedělní ohlášky
středa 19. dubna 2017, 18:09

Jménem rektora Arcibiskupského kněžského semináře děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžský seminář.

Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.

Od Velkého pátku konáme novénu k Božímu milosrdenství. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme v kostele svatého Mořice každý den odpoledne v 15:00 hod.

Zítra v pondělí velikonoční bude v kostele sv. Mořice mše svatá pouze ráno v 7:45 hod. Mše svatá v 10:15 hod. nebude.

V úterý se koná Malá škola modlitby a ve čtvrtek setkání seniorů. Informace jsou ve farním zpravodaji z minulé neděle.

Na Květnou neděli zemřel v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže Mons. Erich Pepřík, bývalý generální vikář arcibiskupa Jana a také čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Rozloučení se zesnulým se koná v úterý 18. dubna v 10.00 hod. v katedrále sv. Václav v Olomouci. Jeho tělo bude uloženo do hrobu týž den v 15.00 hod. ve Slavkově u Opavy.

HNUTÍ PRO ŽIVOT pořádá v sobotu 22. dubna v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Zve zvláště rodiny s dětmi. Akci podporuje celá biskupská konference. V pastýřském listě na začátku postní doby nás otec arcibiskup povzbudil, abychom svou účastí zdůraznili, že rodinu vnímáme jako základní buňku společnosti a církve. Podrobnosti k Národnímu pochodu pro život jsou na plakátě.

O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům, velké i malé schole, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji ministrantům, kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2017
Články - Liturgie
pondělí 10. dubna 2017, 22:54

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2017 v Římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži

9. 4. - KVĚTNÁ NEDĚLE:

farní kostel sv. Mořice     7:45, 10:15 hod.

kaple svatého Kříže        7:30 hod. ( v 16:30 hod. - Křížová cesta)

kaple svatého Vincence  8:00 hod.

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod. ( v 17:30 hod. - Křížová cesta)

10. 4. - PONDĚLÍ:

kaple svatého Vincence 6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

kostel sv. Jana Křtitele    17:00 hod.(následuje Křížová cesta městem)

11. 4. - ÚTERÝ:

kaple svatého Vincence  6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

farní kostel sv. Mořice     17:00 hod.

12. 4. - STŘEDA:

kaple svatého Vincence  6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

farní kostel sv. Mořice     17:00 hod.

13. 4. - ZELENÝ ČTVRTEK:

kaple svatého Kříže        17:00 hod.

farní kostel sv. Mořice     18:00 hod.

14. 4. - VELKÝ PÁTEK:

farní kostel sv. Mořice     7:30 hod. - RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod. - Korunka k Božímu milosrdenství a Křížová cesta

kaple svatého Kříže        15:00 hod. (velkopáteční obřady)

farní kostel sv. Mořice     18:00 hod.  (velkopáteční obřady)

15. 4. - BÍLÁ SOBOTA:

farní kostel sv. Mořice     7:30 hod. - RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod. - Korunka k Božímu milosrdenství

kaple svatého Kříže        20:00 hod. (obřady velikonoční vigilie)

farní kostel sv. Mořice     21:00 hod.  (obřady velikonoční vigilie)

16. 4. - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:

farní kostel sv. Mořice     7:45, 10:15 hod.

kaple svatého Kříže        7:30 hod.

kaple svatého Vincence  8:00 hod.

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod. - Korunka k Božímu milosrdenství

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod.

17. 4. - Pondělí v oktávu velikonočním:

farní kostel sv. Mořice     7:45 hod.

kaple svatého Kříže.       7:30 hod.

kaple svatého Vincence  8:00 hod.

farní kostel sv. Mořice 15:00 hod. - Korunka k Božímu milosrdenství

kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod.

TRIDUUM VELIKONOČNÍ, svátosti smíření
Články - Články
pondělí 10. dubna 2017, 22:49

TRIDUUM VELIKONOČNÍ
v kostele sv. Mořice

13. 4. ZELENÝ ČTVRTEK

18:00 hod. - mše svatá na památku Večeře Páně

Po mši svaté možnost adorace v Getsemanské zahradě.

14. 4. VELKÝ PÁTEK - den přísného postu

Zdrženlivost od masa od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.

7:30 hod. - denní modlitba církve (ranní chvály a četba)

15:00 hod. - Novéna před svátkem Božího milosrdenství

  • modlitba Korunky kBožímu milosrdenství
  • pobožnost Křížové cesty

18:00 hod. - velkopáteční obřady

21:00 hod. - Bolestný růženec u Božího hrobu

Po obřadech možnost setrvat v modlitbě u Božího hrobu.

15. 4. BÍLÁ SOBOTA - stráž u Božího hrobu

7:30 hod. - denní modlitba církve (ranní chvály a četba)

Po celý den je příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů

ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

15:00 hod. - Novéna před svátkem Božího milosrdenství

21.00 hod. - velikonoční vigilie

16. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Koná se sbírka na Kněžský seminář

7:45 hod., 10:15 hod. - mše sv. s žehnáním pokrmů

k velikonočnímu stolu

15:00 hod. - Novéna před svátkem Božího milosrdenství

Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém týdnu:

kostel sv. Mořice:

PONDĚLÍ (10. 4.) 15:00 - 17:00 hod.

ÚTERÝ (11. 4.)    15:00 - 17:00 hod.

STŘEDA (12. 4.)  15:00 - 17:00 hod.

Prosíme, využijte tuto možnost přistoupit ke svátosti smíření. Nenechávejte zpověď na poslední chvíli. Děkujeme.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Následující > Konec >>

Výsledky 1-9 z 38

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.