Víte že ...

Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo nebude spasen sám.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 27. června 2016, 23:43

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 11.290,- Kč. Všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať."

Přijměte pozvání na koncert v úterý 28. června ve 20 hod. v kostele sv. Mořice v rámci Forfestu 2016.

Věnujte pozornost informacím ve farním týdeníku.

V tomto týdnu máme ve středu slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla. Jste zváni na mši svatou v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, Nemocnice Milosrdných sester, pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve středu 29. června 2016 od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

Na závěr této akce v 17.00 hod. je na zahradě nemocnice sraz dětí, které během roku při nedělních bohoslužbách sbíraly samolepky. Vezměte s sebou brožurku a přijďte i s rodiči. Přejdeme na vikárku a do kostela sv. Mořice. Čeká Vás soutěž a odměny. Těší se na vás katechetka Martina Vičarová.

Mládež našich farností vás znovu srdečně zve na evangelizační festival s názvem Hořící náměstí. Bude pro vás všechny připraven bohatý duchovní i hudební program, kavárna, skákací hrad pro děti, výstava uměleckých děl nebo promítání videí. Zároveň vám upřímně děkují za vaše modlitby, za finanční podporu a pomoc při organizaci akce a těší se na setkání s vámi na Hořícím náměstí v sobotu 2. července od 14 hod. na Velkém náměstí v Kroměříži.

Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz

Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 21. června 2016, 01:55

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 21. června - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Pátek 24. června - Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

UPOZORNĚNÍ:

V pátek 24. června nebude mše svatá v kostele sv. Mořice. Výjimečně bude mše svatá v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

POUTNÍ SLAVNOSTI

  • pátek 24. června v18.00 hod. - mše svatá vkostele sv. Jana Křtitele, obětovaná za všechny, kdo vminulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, a za dobrodince tohoto kostela
  • neděle 26. června v18.00 hod. - mše svatá vkostele sv. Jana Křtitele Po mši svaté v19.00 hod. VARHANNÍ KONCERT. Přijďte si poslechnout nové digitální varhany, které byly pořízeny vtomto roce.

Arcibiskup Jan Graubner udělí kněžské svěcení dvěma jáhnům

V sobotu 25. června 2016 přijmou z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení dva jáhni. Jedním z nich je Mgr. Jiří Luňák, který v současnosti vykonává jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hodin. V modlitbě děkujme za svátost kněžství a novokněžím vyprošujme hojnost darů Ducha Svatého a vytrvalost v povolání.

Další informace a pozvánky máte ve farním týdeníku.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 14. června 2016, 23:12

Velký dík patří všem pořadatelům, účinkujícím a všem farníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace Noci kostelů nebo celou akci provázeli svými modlitbami.

V sobotu 18. června se koná v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Vyprošujme kandidátům jáhenství hojnost Božích milostí.

Přijměte pozvání v neděli 19. června v 17 hod do našeho chrámu sv. Mořice na VARHANNÍ RECITÁL. Uskuteční se v rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2016. Bližší informace jsou na plakátě a na letácích.

Minulou neděli vám mládež představila svůj projekt nazvaný „Hořící náměstí." Koná se v sobotu 2. července v odpoledních a večerních hodinách na Velkém náměstí. Jde o festival pod širým nebem, který má evangelizační charakter. Pořádají jej mladí, většinou studenti z Kroměřížska a prosí o podporu v modlitbě a pomoc při propagaci akce. Také děkují za každý finanční příspěvek.

Burning Square
Články - Akce
středa 08. června 2016, 00:02

Burning Square (=Hořící náměstí) je festival pod širým nebem, který proběhne 2. července 2016 v cetru Kroměříže, na Velkém náměstí. Pořádají jej mladí - studenti z Kroměřížska, na realizaci celého díla se jich podílí více než sto.

Chtějí svému okolí nabídnout křesťanské hodnoty, povzbuzení, naději a na příkladu vlastního života ukázat Boží lásku.
Program bude probíhat od 14:00, součástí budou koncerty (Pavla Helana, Lamačských chval (SK)), workshopy, dětský program, možnost porandenství, modlitby i sv. zpovědi.

více na:
FB:
https://www.facebook.com/events/268642323480140/
INSTAGRAMU:
https://www.instagram.com/igniteprojekt/

| O NÁS |
◘ více než 100 mladých, kteří sdílí jeden sen
◘ chceme sdílet naději, šířit povzbuzení, předat dobrou myšlenku, nabídnout hodnoty, které dnešní svět postrádá
◘ chceme ukázat to, co dává smysl našim životům: Boha

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>

Výsledky 1-9 z 55

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.