Víte že ...
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy
Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 03. července 2016, 23:29

V úterý je SLAVNOST SV. CYRILA a METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Na Velehradě se koná Národní pouť. Srdečně jsme na ni zváni našimi biskupy. Poprvé v historii Velehradu možno projít SVATOU BRANOU MILOSRDENSTVÍ.

Přijměte také pozvání na poutní mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v úterý v 16.30 hod. V kostele sv. Mořice mše svatá nebude. Podrobný pořad bohoslužeb máte ve farním týdeníku.

Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.

UPOZORNĚNÍ: V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá 5. a 6. července v 7.00 hod.

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 ve věku 93 let zemřel v Kroměřížské nemocnici P. Gustav Riedl, emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Narodil se v Šumvaldu, působil na různých místech, 18 let na Svatém Kopečku u Olomouce. Poslední léta strávil v klášteře Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Pohřeb se koná v pátek 8. července v 15 hod. v bazilice na Sv. Kopečku a v sobotu 9. července v 10 hod. ve farním kostele v Šumvaldu. Kéž mu Pán dá účast na liturgii nebeské.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 27. června 2016, 23:43

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 11.290,- Kč. Všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať."

Přijměte pozvání na koncert v úterý 28. června ve 20 hod. v kostele sv. Mořice v rámci Forfestu 2016.

Věnujte pozornost informacím ve farním týdeníku.

V tomto týdnu máme ve středu slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla. Jste zváni na mši svatou v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, Nemocnice Milosrdných sester, pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve středu 29. června 2016 od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

Na závěr této akce v 17.00 hod. je na zahradě nemocnice sraz dětí, které během roku při nedělních bohoslužbách sbíraly samolepky. Vezměte s sebou brožurku a přijďte i s rodiči. Přejdeme na vikárku a do kostela sv. Mořice. Čeká Vás soutěž a odměny. Těší se na vás katechetka Martina Vičarová.

Mládež našich farností vás znovu srdečně zve na evangelizační festival s názvem Hořící náměstí. Bude pro vás všechny připraven bohatý duchovní i hudební program, kavárna, skákací hrad pro děti, výstava uměleckých děl nebo promítání videí. Zároveň vám upřímně děkují za vaše modlitby, za finanční podporu a pomoc při organizaci akce a těší se na setkání s vámi na Hořícím náměstí v sobotu 2. července od 14 hod. na Velkém náměstí v Kroměříži.

Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz

Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 21. června 2016, 01:55

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 21. června - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Pátek 24. června - Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

UPOZORNĚNÍ:

V pátek 24. června nebude mše svatá v kostele sv. Mořice. Výjimečně bude mše svatá v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

POUTNÍ SLAVNOSTI

  • pátek 24. června v18.00 hod. - mše svatá vkostele sv. Jana Křtitele, obětovaná za všechny, kdo vminulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, a za dobrodince tohoto kostela
  • neděle 26. června v18.00 hod. - mše svatá vkostele sv. Jana Křtitele Po mši svaté v19.00 hod. VARHANNÍ KONCERT. Přijďte si poslechnout nové digitální varhany, které byly pořízeny vtomto roce.

Arcibiskup Jan Graubner udělí kněžské svěcení dvěma jáhnům

V sobotu 25. června 2016 přijmou z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení dva jáhni. Jedním z nich je Mgr. Jiří Luňák, který v současnosti vykonává jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hodin. V modlitbě děkujme za svátost kněžství a novokněžím vyprošujme hojnost darů Ducha Svatého a vytrvalost v povolání.

Další informace a pozvánky máte ve farním týdeníku.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 14. června 2016, 23:12

Velký dík patří všem pořadatelům, účinkujícím a všem farníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace Noci kostelů nebo celou akci provázeli svými modlitbami.

V sobotu 18. června se koná v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Vyprošujme kandidátům jáhenství hojnost Božích milostí.

Přijměte pozvání v neděli 19. června v 17 hod do našeho chrámu sv. Mořice na VARHANNÍ RECITÁL. Uskuteční se v rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2016. Bližší informace jsou na plakátě a na letácích.

Minulou neděli vám mládež představila svůj projekt nazvaný „Hořící náměstí." Koná se v sobotu 2. července v odpoledních a večerních hodinách na Velkém náměstí. Jde o festival pod širým nebem, který má evangelizační charakter. Pořádají jej mladí, většinou studenti z Kroměřížska a prosí o podporu v modlitbě a pomoc při propagaci akce. Také děkují za každý finanční příspěvek.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>

Výsledky 1-9 z 56

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.