Víte že ...

Oltář je symbolem samého Krista, přítomného jako přinesená oběť (oltář - oběť kříže) a zároveň jako nebeský pokrm, který se nám dává (oltář - eucharistický stůl).


Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 29. listopadu 2016, 00:00

Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 14.850,- Kč a dar 6.000,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Pracovníci katechetického centra při Arcibiskupství olomouckém pro vás připravili adventní kalendáříky s myšlenkou na každý den. Jsou na stolečku u bočního vchodu.

V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie - RORÁTY. Budeme je slavit ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. První roráty budou v pondělí 28. listopadu. Sestry sv. Vincence zvou po mši svaté děti na malou snídani.

V kostele sv. Mořice zveme děti dnes a následující neděle po mši svaté k adventní vývěsce. Budeme zdobit obrázek Panny Marie a snažit se jednat jako ona.

Věnujte pozornost vývěskám a farnímu zpravodaji. Nepřehlédněme nabídky, které nám mohou pomoci dobře prožívat adventní čas.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Články - Nedělní ohlášky
čtvrtek 24. listopadu 2016, 23:33

Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali 46.010,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Příští neděle 27. listopadu je 1. neděle adventní, začátek nového církevního roku. Začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře. Při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Přineste je s sebou a před začátkem mše svaté je položte před obětní stůl.

Ve všední dny jsou mše svaté u sv. Mořice v křestní kapli.

Vigilie „za počatý lidský život."

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život." Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě doma v rodinách na tento úmysl. Ke společné modlitbě jste zváni do kaple sv. Kříže v 16:30 hod. (večerní chvály, adorace).

Centrum pro rodinu v Kroměříži na Stojanově nám.4/9 pro vás připravilo:

PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

V sobotu 26. listopadu od 9 - 11 hodin. Nezapomeňte si donést korpus, ozdoby a svíčky. Chvojí a vázací drát s nářadím budou zajištěny.

Spolufinancovíní – Zlínský kraj
Články - Články
úterý 15. listopadu 2016, 00:47

Image1) Akce: Stavební úpravy střechy na faře v Litenčicích je spolufinancována Zlínským krajem 2) Akce: Restaurování kamenného kříže u kostela svaté Anny v Jestřabicích je spolufinancována Zlínským krajem.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 15. listopadu 2016, 00:44

Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.

Velký dík všem, kdo v předvečer svátku sv. Martina připravili v našem městě akci pro rodiny s dětmi.

Děkuji všem, kdo s láskou pečujete o nemocné v naší farnosti. Znovu připomínám, že nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, kněz rád navštíví a poslouží jim svátostmi v čase, který jim bude vyhovovat.

Příští neděli 20. listopadu je slavnost JEŽÍŠ KRISTA KRÁLE. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a připojíme se tak k OBNOVĚ ZASVĚCENÍ LIDSTVA Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Ve čtvrtek 17. listopadu bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu v 7.00 hod. V kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici nebude mše svatá v 11.30 hod.

Ve středu 9. listopadu zemřela sestra Hildegarda Šablaturová, Milosrdná sestra sv. Kříže. Rozloučíme se s ní ve čtvrtek 17. listopadu v 10.00 hod. při mši svaté v kapli Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Kéž jí Pán otevře svou náruč a přijme ji do radosti života věčného.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Následující > Konec >>

Výsledky 1-9 z 77

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.