TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 42

3. neděle adventní

12. 12. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Neděle „GAUDETE“

Dnešní neděli, tj. 3. neděli adventní, se říká „GAUDETE“ (radostná). Je to neděle naplněná radostí v očekávání. Přibližuje nás na chvíli k vánoční radosti. Staví nám před oči náš cíl, aby nás povzbudila a posílila ve vytrvalosti. Ať toto očekávání v nás probouzí radost a naše radost v nás budí touhu předávat ji ostatním. Radujeme se už teď, protože víme, že Pán přijde, že je blízko.

(Henri J. M. Nouwen)

 

V měsíci prosinci nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby prosí: 

Modleme se, abychom po vzoru Marie stavěli úděl živých lidí nad ideologie

a jednali rychle ve prospěch těch, kteří trpí.

(komentář k tomuto úmyslu papeže Františka najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště v pondělí 13. 12., kdy si připomíná výročí kněžského svěcení, a v pátek 17. 12., kdy slaví své narozeniny.

 

 

Ve farním kostele v Hradisku je dnes při mši svaté v 9.15 hod. udělována svátost pomazání nemocných.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Lk 3,10–18) čteme o pobídce Jana Křtitele lidem, aby se k sobě chovali hezky a vzájemně si vycházeli vstříc: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Milé děti, snažme se být si více nablízku, buďme trpělivější, laskavější, ohleduplnější, najděme si čas pro druhé, naslouchejme jim, nabídněme jim pomoc. Vždyť sdílená radost se násobí! A kdo by se neradoval, když Pánovo narození je téměř na dosah?

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 13. 12. – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Úterý 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 

Příští neděle 19. 12. je 4. neděle adventní.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Sbírka ve farnosti sv. Mořice poslouží z části na dofinancování generální opravy varhan v Křestní kapli. Za každý váš dar děkujeme!

 

VÁNOČNÍ PŘÍPRAVY a VÝZDOBA

FARNOST SV. MOŘICE (kostel sv. Mořice a sv. Jana Křtitele)

Sobota 18. 12. od 8:30 hod. Prosíme zvláště mládež ale i dospělé a děti o pomoc. Poté bude proveden úklid a položení koberců v kostele svatého Mořice spolu s úklidovou skupinkou tohoto týdne.

FARNOST HRADISKO: Sobota 18. 12. od 8.30 hod.

Děkujeme všem, kdo v našich farnostech ochotně pomáháte.

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Slavnostní předání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA bude při zahájení mše svaté v kostele sv. Mořice neděli 19. 12. v 10.15 hod. Betlémské světlo přivezou vlčata a světlušky, skauti a skautky, roveři a rangers ze 7. oddílu sv. Dominika Savia a 14. oddílu sv. Františka z Assisi ze skautského střediska Mirka Svobody. Světlo si můžete o 4. adventní neděli i během následujících dnů přenést do svých domovů. Bude přineseno a bude hořet také v ostatních kostelích a kaplích.

 

Prosíme, nahlaste nám NEMOCNÉ, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

ADORACE v neděli 12. 12. a 19. 12.

Přijměte pozvání k tiché adoraci, vhodné k osobnímu rozhovoru s Pánem, v kostele sv. Mořice od 19 do 20 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Ve farním kostele v Hradisku: příští neděli 19. 12.

V kostele sv. Jana Křtitele: 15. 12. a 19. 12. od 17 do 18 hod.

V kostele sv. Mořice se bude zpovídat ve všední dny 4. adventního týdne od 15 do 17 hod.

 

RORÁTY u sester vincentek

Přijměte pozvání a přijďte slavit rorátní mše svaté v pondělí, ve středu a v pátek do kaple sv. Vincence de Paul na Malém Valu vždy od 6 hod.

 

Koncert orchestru příčných fléten

V pondělí 13. 12. od 18 hod. se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele adventní flétnový koncert žáků, bývalých žáků a učitelů SZUŠ D-music Kroměříž, ZUŠ Kroměříž a Konzervatoře P. J. Vejvanovského a jejich hostů. Vstup je zdarma, avšak je nutné dodržet platná nařízení Ministerstva zdravotnictví.

 

Společenství adventních modliteb k P. Marii Neposkvrněného Početí

Milí farníci, přijměte pozvání k soukromým modlitbám v rámci adventní novény od 15. 12. do 23. 12. Novénu se s ohledem na rychlé šíření nákazy koronavirem budeme modlit ve svých domovech, tj. každý den se v době od 14 do 15 hod. spojíme v modlitbě s texty, které máte k dispozici již z loňska, popř. si je můžete vyzvednout ve farní kanceláři

Na početné duchovní společenství se těší Jarmila Pořízková

 

VEČER CHVAL – ZRUŠEN

Omlouváme se, ale pravidelný večer chval v Kroměříži, plánovaný na 15. 12. se ze zdravotních důvodů nekoná. Děkujeme za pochopení a těšíme se na společný čas modlitby chval v roce 2022.

Nadační fond Credo a Pastorační centrum Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

 

Společenství Třetího řádu sv. Františka

Prosincové setkání se NEUSKUTEČNÍ z důvodu nepříznivého vývoje epidemie.

 

Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou

S názvem Bůh Dárce a Ochránce – Vděčnost člověka se uskuteční prostřednictvím aplikace Zoom. Jde o čtyři večerní hodinová setkání v předposledním adventním týdnu (od středy 15. 12. do soboty 18. 12., v čase 20–21.15 hod.). Odkaz do aplikace Zoom obdržíte 2 dny před prvním setkáním na vaši emailovou adresu. Přihlášky na: www.kontemplativniseminare.cz

 

SLUŽBA U JESLIČEK

Během vánočních svátků je vhodné, aby naše kostely byly co nejvíce otevřeny k modlitbě a návštěvě u Jesliček. Pomozte prosím zajistit službu v kostele sv. Mořice a sv. Jana a zapište se na rozpis v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

 

Brigádnice na úklid a do prádelny

Domov sv. Kříže v Kroměříži na Koperníkově ulici hledá brigádnici na DPP nebo DPČ. Více na plakátku nebo na vedoucipp@domov-km.cz, popř. na tel. 732 667 088.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Valerián

Narodil se ve čtvrtém století, stal se knězem a byl ustanoven biskupem v severoafrickém městě Abbenze na území dnešního Tuniska. Jeho působení narušil vpád vandalů, kteří přes Gibraltarskou úžinu přišli do Afriky. Jejich král Genserich rozpoutal pronásledování křesťanů. Vpadl i do Abbenzy, kde po biskupovi Valeriánovi požadoval vydání všech posvátných předmětů. Biskup to odmítl a Genserich se tedy rozhodl co nejvíce ho potupit. Nařídil strhat z něj šaty a vyhnat ho do pouště, kde více jak osmdesátiletý biskup zemřel žízní a hladem. S Valeriánovou smrtí pro Boží království je připomínáno Ježíšovo slovo: "Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný." (Jan 12,24–25).

Svatý Valeriáne, pros za nás! 

 


 

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES