4. neděle adventní, Svátek Svaté Rodiny, 2. neděle po Narození Páně

3. neděle adventní

2. neděle adventní

1. neděle adventní

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

33. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí

31. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí

24. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí

22. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí – PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO

13. neděle v mezidobí

12. neděle v mezidobí

11. neděle v mezidobí

10. neděle v mezidobí

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7. neděle velikonoční

6. neděle velikonoční

5. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční

3. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční

Květná neděle + Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

5. neděle postní

4. neděle postní

3. neděle postní

2. neděle postní

1. neděle postní

6. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí

4. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobí

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ