Máte někoho blízkého v nemocnici?

 Skrze službu nemocničních kaplanů nabízíme:

  • osobní rozhovory
  • lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci
  • hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení
  • četbu z Bible, společnou modlitbu, slavení svátostí
  • zprostředkování kontaktu na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských církví

Psychiatrická nemocnice

  • Sr. Mgr. Pavla Martínková, mobil: 731 604 430

Kroměřížská nemocnice, a.s.

  • Sr. Mgr. Pavla Martínková, mobil: 731 604 430

Nemocnice Milosrdných sester

  • Vincence de Paul Mgr. Josef Šebestík, mobil: 737 877 282