2019

2. neděle po Narození Páně

Svátek Svaté rodiny, 2. neděle po Narození Páně

4. neděle adventní, Svátek Svaté rodiny, 2. neděle po Narození Páně

3. neděle adventní

2. neděle adventní

1. neděle adventní

Slavnost Ježíše Krista Krále

33. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí

31. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí

24. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí

22. neděle v mezidobí

13. neděle v mezidobí - prázdninové vydání

12. neděle v mezidobí

Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Seslání Ducha Svatého

7. neděle velikonoční

6. neděle velikonoční

5. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční

3. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční

KVĚTNÁ NEDĚLE, Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Trio je ke stažení v PDF)

5. neděle postní

4. neděle postní

3. neděle postní

2. neděle postní

1. neděle postní

8. neděle v mezidobí

7. neděle v mezidobí

6. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí

4. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobí

Svátek KŘTU PÁNĚ

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ