Rozpis ministrantských schůzek do Velikonoc 2020

Snažíme se osvojit si rytířské ctnosti 

  1. 2. Sv. Antonín – horlivost; film
  2. 3. Sv. Matka Tereza z Kalkaty – laskavost; nácvik a hry
  3. 3. Blah. Pier Giorgio Frassati – přátelství; tělocvična
  4. 4. Pouť k Panně Marii Bolestné – kostel sv. Mořice
  5. 4. Sv. Don Bosko – zdvořilost; velikonoční schůzka
  6. 4. Missa chrismatis v Olomouci

___________________________________________________________________

Struktura ministrantské schůzky:

Začíná: po večerní mši svaté v cca. 17.55  hod.

Končí: v 19.30 před kostelem sv. Mořice

Do tělocvičny prosíme nachystat  s sebou obuv na přezutí a pití!

tel.: 732 146 964 (Arnošt Bekárek),  724 276 334 (Martin Kvapilík)