2018

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7. neděle velikonoční

6. neděle velikonoční

5. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční

3. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční

KVĚTNÁ NEDĚLE
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

5. neděle postní

4. neděle postní

3. neděle postní

2. neděle postní

1. neděle postní

6. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí

4. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobí

Svátek KŘTU PÁNĚ