Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – prázdninové číslo

13. neděle v mezidobí

12. neděle v mezidobí

11. neděle v mezidobí

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Slavnost Seslání Ducha svatého

7. neděle velikonoční

6. neděle velikonoční

5. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční

3. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční

Velikonoční list 2020

KVĚTNÁ NEDĚLE

5. neděle postní

4. neděle postní - RADOSTNÁ

3. neděle postní

2. neděle postní

1. neděle postní

7. neděle v mezidobí

6. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí

Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Neděle Božího slova

2. neděle v mezidobí

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ