Víte že ...

Den co den potřebujeme menší i větší naděje,

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 12. 11. 2017
Články - Farní pastorační úmysl
sobota 11. listopadu 2017, 22:55

Pane, na přímluvu svaté Anežky, prosíme za obrácení našeho národa: Prosíme o milost pro každého člověka k otevřenosti a k přijetí Ježíšovy lásky.

Celý článek..
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 06. listopadu 2017, 23:28

Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.

Pobožnost za zemřelé se koná dnes odpoledne v 15.00 hod. na místním hřbitově Zahájení bude u hlavního kříže, kancionály vezměte s sebou.

Pamatujme s láskou na zesnulé. Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci platí do středy 8. listopadu.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod.

Před 25 lety - 7. listopadu byl Mons. Jan Graubner uveden do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme Otce arcibiskupa v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

Upozornění na změnu bohoslužby:

V sobotu 11. listopadu bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu mimořádně ráno v 7.00 hod. Večerní mše svatá s nedělní platností nebude.

Rodiny s dětmi zveme na oslavu svátku sv. Martina v sobotu 11. listopadu. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 16. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Antonín Basler. Pojďme ve společenství s otcem biskupem prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 5. 11. 2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 05. listopadu 2017, 00:08

Bože, probouzej v našich rodinách touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Celý článek..
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 30. října 2017, 22:33

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.

Minulou neděli při sbírce na misie jste v naší farnosti věnovali 55.210,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

V úterý 24. října zemřel pan Stanislav Vašák. Se zesnulým se rozloučíme v úterý 31. října při mši sv. ve 14 hod. v kostele sv. Mořice. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

SVÁTKY V TÝDNU:

Středa 1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH

Čtvrtek 2. listopadu - Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Sobota 4. listopadu - památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Pořad bohoslužeb ve středu 1. listopadu

6.00 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. - kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. - kostel sv. Mořice

Pořad bohoslužeb ve čtvrtek 2. listopadu

6.00 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. - kaple Povýšení sv. Kříže

15.00 hod. - kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici

17.00 hod. - kostel sv. Mořice

POZOR! Změna bohoslužby:

Mše svatá ve středu 1. listopadu bude v 17.00 hod. u svatého Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Vše podstatné týkající se možností a podmínek k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci, času adorací, příležitosti ke svátosti smíření, - to vše spolu s nabídkami setkání a duchovních obnov, najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

V pátek 3. listopadu zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání, ke slavení prvních pátků v měsíci. Přijďte v 16.30 hod. na vikárku. Po mši svaté bude schůzka našich ministrantů, začátek v 18.00 hod.

Pobožnost za zemřelé bude na místním hřbitově příští neděli v 15.00 hod.

Prosíme ochotné muže i ženy, aby přišli pomoci s podzimními pracemi na dvoře i na zahradě proboštství. Plán práce je pokračovat v sekání dřeva, dokončení nátěrů zahradního altánu, obrývání růží, úprava květinových záhonů, vyhrabávání i odvoz listí. Současně provedeme úklid a vyzdobení kněžských hrobů. Práce budou probíhat po celý týden od pondělí do pátku. Prosím hlaste se pro organizaci Vítu Pořízkovi.

Děkujeme.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 10-18 z 96

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.