Víte že ...
Výraz „liturgie“ znamená původně „veřejné dílo“, „služba lidu“ nebo „služba ve prospěch lidu“.
Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 04. července 2017, 01:31

Dnes večer (2. 7.) bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod.

Během prázdnin bude v kostele sv. Jana Křtitele mše svatá jen v neděli. Ve středu mše svatá nebude.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá 5. a 6. července v 7.00 hod.

V úterý je památka sv. Prokopa, opata.

Ve středu je SLAVNOST SV. CYRILA a METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Na Velehradě se koná Národní pouť. Srdečně jsme na ni zváni našimi biskupy.

Přijměte také pozvání na poutní mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici ve středu v 9.00 hod. V kostele sv. Mořice mše svatá nebude. Podrobný pořad bohoslužeb máte ve farním zpravodaji.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.

Farní zpravodaj, ve kterém máte nabídku duchovních cvičení, táborů a různých setkání, je na celé prázdniny. Další číslo vyjde až na konci srpna.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 2.7.2017
Články - Farní pastorační úmysl
sobota 01. července 2017, 23:13

Bože, prostřednictvím sv. Cyrila a Metoděje jsi našim předkům udělil dar víry a křesťanské kultury života. Prosíme: rozmnožuj, upevňuj a posiluj i v současnosti naši horlivost.

Celý článek..
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 27. června 2017, 15:12

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 16.805,- Kč. Všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať."

Dnes večer v 18.00 hod. slavíme poutní mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

Na zakončení školního roku slaví mši svatou Arcibiskupské gymnázium v našem kostele sv. Mořice v úterý v 10.00 hod. Církevní základní škola má mši svatou v pátek v 8.00 hod. v kostele Panny Marie.

Náš společný farní úmysl se tento týden rovněž týká zakončení školního roku. Spojme se v modlitbě za učitele, vychovatele, děti a mládež. Úmysl najdete ve farním týdeníku a na lístečcích, které jsou rozdány na lavicích. Vezměte si je domů. Děkuji vám všem, kdo se k této modlitbě připojíte.

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

Rodiče, přihlaste své děti do výuky náboženství v příštím školním roce. Vyzvedněte si a včas odevzdejte přihlášky.

Také zájemci o svátost biřmování si vyzvedněte přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři a osobně je odevzdejte P. Josefovi.

Posvátný Velehrad bude brzy dějištěm Národní pouti. Bohatý program pro děti i dospělé je připraven už na úterý 4. července během celého dne. V 19.30 hod. začíná „Večer lidí dobré vůle" - tradiční charitativní koncert. Hlavní poutní mše svatá je 5. července v 10.30 hod. Pro všechny, kdo přijedou osobními auty je připraveno odstavné parkoviště ve Starém Městě. Odtud se na Velehrad dostanete autobusovou kyvadlovou dopravou nebo pěšky po poutní cestě růžence.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 25.6.2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 25. června 2017, 01:20

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:25.6.2017 (12. týden v mezidobí, sv. Petra a Pavla, Slavnost).

Bože, děkujeme za učitele a vychovatele, za všechny milosti a ochranu našich dětí a mládeže v uplynulém školním roce a prosíme o jejich trvalý růst ve víře, naději a lásce.“

Celý článek..
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Následující > Konec >>

Výsledky 10-18 z 64

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.