Víte že ...

Oltář je symbolem samého Krista, přítomného jako přinesená oběť (oltář - oběť kříže) a zároveň jako nebeský pokrm, který se nám dává (oltář - eucharistický stůl).


Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 13. února 2017, 21:10

Pozor na změnu bohoslužby: Ve středu 15. února bude mše sv. v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Studenti mají prázdniny - mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele NEBUDE.

Příští neděli se koná sbírka nazvaná „Haléř sv. Petra." Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka v naší arcidiecézi 3 400 125 Kč.

Děkuji mladým z našich farností za uspořádání křesťanského víkendu pro dospívající děti a mládež, který se uskutečnil minulý týden na faře u P. Marie a v budově Církevní základní školy.

Od 13. do 19. února probíhá Národní týden manželství. Informace o různých iniciativách najdete na stránkách Děkanátního centra pro rodinu i v našem farním týdeníku. Vyprošujme manželům Boží milosti potřebné k obnově a prohloubení vzájemného vztahu.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 30. ledna 2017, 01:23

Pamatujme v modlitbě na našeho arcibiskupa Jana, který v úterý 31. ledna 2017 na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.

Vzpomeňme také na vážně nemocného kardinála Miloslava Vlka, který děkuje všem, kdo ho provázejí modlitbou.

V sobotu zemřel ve věku 94 let v klášteře sester sv. Kříže P. Radim Hložánka, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Pohřeb bude v sobotu 4. února v 10.00 hod. v Mistříně, kde dlouhá léta působil. Kéž mu Pán dá účast na liturgii nebeské.

Ve čtvrtek zemřela paní Anna Daňová. Rozloučení s ní bude ve čtvrtek 2. února při mši svaté v kostele sv. Mořice v 11.00 hod. Vyprošujme jí odměnu věčného života.

Ve čtvrtek 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Je to Světový den zasvěceného života.V klášterní kapli Povýšení sv. Kříže bude mše svatá v 6.30 hod. Mše  sv. v 11.30 hod. nebude. V kostele sv. Mořice bude v 17.00 hod. mše svatá za ženy a matky.

Pátek je první v měsíci a zároveň památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.

Další informace máte ve farním týdeníku. Věnujte pozornost zvláště adoracím a příležitosti ke svátosti smíření.


Pastýřský list

Drazí bratři a sestry,

v minulých dnech proběhl v naší diecézi už 18. ročník Tříkrálové sbírky, do něhož se zapojily tisíce koledníků. Kvůli mrazům to měli koledníci letos mimořádně náročné. Proto tím upřímněji děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně děkuji také všem dárcům.

Celý článek..
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 23. ledna 2017, 22:56

Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 14.260,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Děkuji všem, kdo se postarali o přípravu a zdárný průběh Farního bálu. Všem, kteří vzali na sebe různé služby, pomáhali či přispěli do programu.

Dnes večer bude adorace u sv. Mořice v 19.00 hod.

Členy pastorační a ekonomické rady zveme na jednání, které se uskuteční v úterý 24. ledna v 19.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Z nabídky, kterou máte ve farním týdeníku, vybírám dvě akce:

Všem nám musí ležet na srdci jednota křesťanů, vždyť je to výsostné přání Ježíšovo. Na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů jste zváni na ekumenickou bohoslužbu ve středu 25. ledna od 17.00 hod. do Sboru Církve československé husitské na Milíčově náměstí 527/1. Kázat bude P. Josif Altman, kaplan z farnosti Panny Marie.

Mladým a rodičům dospívajících dětí připomínám víkendové setkání, které se koná 3. - 5. února na faře ve farnosti Panny Marie v Kroměříži. Přihlaste se a přijďte!

FARNÍ BÁL 2017
Články - Akce
neděle 15. ledna 2017, 01:22

JIŽ tuto sobotu 21. ledna od 19.00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se prodávají za 220 Kč v knihkupectví u paní Šafaříkové (naproti kostela sv. Mořice) a pro váhavé budou k zakoupení i na místě. Těšit se můžete na vystoupení společenství mladých obou farností a na bohaté občerstvení. K poslechu i k tanci zahrají Malý taneční orchestr Akvarel a Melodybanders DJ´S.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 82-90 z 107

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.