Víte že ...

Neděle, „den Páně“, je hlavním dnem slavení eucharistie, protože je to den vzkříšení.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 23. ledna 2017, 22:56

Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 14.260,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Děkuji všem, kdo se postarali o přípravu a zdárný průběh Farního bálu. Všem, kteří vzali na sebe různé služby, pomáhali či přispěli do programu.

Dnes večer bude adorace u sv. Mořice v 19.00 hod.

Členy pastorační a ekonomické rady zveme na jednání, které se uskuteční v úterý 24. ledna v 19.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Z nabídky, kterou máte ve farním týdeníku, vybírám dvě akce:

Všem nám musí ležet na srdci jednota křesťanů, vždyť je to výsostné přání Ježíšovo. Na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů jste zváni na ekumenickou bohoslužbu ve středu 25. ledna od 17.00 hod. do Sboru Církve československé husitské na Milíčově náměstí 527/1. Kázat bude P. Josif Altman, kaplan z farnosti Panny Marie.

Mladým a rodičům dospívajících dětí připomínám víkendové setkání, které se koná 3. - 5. února na faře ve farnosti Panny Marie v Kroměříži. Přihlaste se a přijďte!

FARNÍ BÁL 2017
Články - Akce
neděle 15. ledna 2017, 01:22

JIŽ tuto sobotu 21. ledna od 19.00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se prodávají za 220 Kč v knihkupectví u paní Šafaříkové (naproti kostela sv. Mořice) a pro váhavé budou k zakoupení i na místě. Těšit se můžete na vystoupení společenství mladých obou farností a na bohaté občerstvení. K poslechu i k tanci zahrají Malý taneční orchestr Akvarel a Melodybanders DJ´S.

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 02. ledna 2017, 21:39

Oblastní charita Kroměříž ještě prosí o dobrovolníky z řad dospělých, kteří by se stali vedoucími skupinek koledníků Tříkrálové sbírky. Na stole u bočního vchodu je rozpis ulic, kde zatím chybí skupinky koledníků. Přijďte pomoci.

Vyhodnocení výtvarné soutěže „Vánoce v naší rodině" se uskuteční v úterý 3. ledna v 16 hod. v Děkanátním centru pro rodinu.

Čtvrtek je den modliteb za kněžská a řeholní povolání. Přijměte pozvání na krátkou adoraci a společnou modlitbu na tento úmysl po mši svaté v 17.00 hod. v křestní kapli.

V pátek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně. Mše svatá v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice bude obětována za občany a představitele našeho města. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Přede mší svatou se bude od 15.00 hod. zpovídat.

Doba vánoční končí svátkem Křtu Páně příští neděli. Do té doby zůstávají Betlémy v našich kostelech. Využijte ještě tento vánoční čas a přicházejte během dne k Jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Děkujeme těm, kteří na sebe vzali službu u Jesliček. Kdo můžete, zapojte se ještě do této služby, aby byly obsazeny všechny dny tohoto týdne. Rozpis hodin je na stole u bočního vchodu.

Srdečně vás zveme na Farní bál. Koná se v sobotu 21. ledna 2017 již od 19:00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se už prodávají ve farním knihkupectví.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 27. prosince 2016, 19:15

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 17.470,- Kč. „Pán Bůh zaplať" za vaše dary.

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů. Děkujeme těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u Jesliček. Betlém zůstává do neděle 8. ledna. Využijte ještě tento vánoční čas a přicházejte během dne k Jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Kdo můžete, nabídněte svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby byly obsazeny všechny dny. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

Ve středu 28. prosince bude mše svatá v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

V pátek je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše svatá zde ve farním kostele v 17.00 hod. bude spojena s obnovou manželských slibů. Srdečně zveme manžele a celé rodiny na tuto mši svatou.

Mše svatá na poděkování s prosbou o Boží požehnání do nového roku bude v sobotu 31. prosince v 16.00 hod.

Příští neděli 1. ledna 2017 je slavnost Matky Boží, Panny Marie. V kostele sv. Mořice ranní mše svatá v 7.45 hod. nebude. V 10.45 hod. bude mše svatá obětovaná za farníky a dobrodince.

Přijměte pozvání na Farní bál. Koná se v sobotu 21. ledna 2017 již od 19:00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se už prodávají ve farním knihkupectví.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 73-81 z 96

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.