Víte že ...

Ježíš se narodil v nuzné stáji, v chudé rodině; prvními svědky té události byli prostí pastýři. Právě v této chudobě se projevuje nebeská sláva.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
Eucharistická hodina
Články - Společenství
pondělí 24. srpna 2015, 23:51

Jde o duchovní společenství věřících, které navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která dříve ve farnostech existovala. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s  Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Snaží se být častěji na mši svaté a růst v osobním přátelství s Ježíšem. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši v potřebných se stejnou láskou, s  jakou klečí u svatostánku.

Přihlásit se může každý diecezán (laici i duchovní, dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Na každé faře je přihlašovací formulář.  Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do Knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb jako pomůcku k adoraci. Knížky budou rozeslány prostřednictvím otců děkanů v měsíci září. Zapojit se mohou i nemocní. Ti se snaží adorovat aspoň na dálku, ze svého lůžka.

Za živé i zemřelé členy je na začátku každého měsíce obětována mše svatá. Toto duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu svatého Jana Sarkandra.

Eucharistická hodina - dekret v PDF

Noc kostelů 2015
Články - Akce
úterý 26. května 2015, 21:53

NOC KOSTELŮ

Kostel sv. Mořice

17.00 – 17.45   Mše svatá

17.50 – 18.00   Zvonění zvonů a požehnání pro obyvatele města

Kroměříže a účastníky Noci kostelů

18.00 – 18.30   Vystoupení dětí z Mateřské školy Mánesova

18.30                  Zahájení promítání krátkých filmů k Roku

zasvěceného života v Křestní kapli

19.00 – 19.30   Soutěž pro děti: Putování za svatými

20.00 – 21.00   Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice –

Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM)

21.00 – 22.00   Vystoupení Scholy Cantorum od sv. Mořice

22.15 – 23.00   Noční varhanní koncert – Mgr. Lenka Voňková

(varhany) a Irena Salvadori (flétna)

Kaple Arcibiskupského gymnázia (AG)

18.30 – 22.00   Periodické prohlídky kaple

Prohlídka chodby, která spojuje kostel sv. Mořice s gymnáziem, a obou kaplí AG za doprovodu studentů, spojená s historickým výkladem, krátkým varhanním vstupem a zpěvem scholy AG. Jednotlivé prohlídky (v délce asi 30 min.) probíhají v půlhodinových intervalech – první v 18.30 h, poslední 22.00 h.

Vstup do spojovací chodby z nádvoří mezi kostelem sv. Mořice a Arcibiskupským gymnáziem.

Kaple sv. Vincence na Malém Valu

18.00 – 20.00 – Otevřená kaple – volná prohlídka

Kostel sv. Jana Křtitele

17.50 – 18.00   Vyzvánění zvonů

18.00 – 19.00   Pěvecký sbor Slunečnice ZUŠ a jeho hosté

19.00 – 20.00   Biblická poezie s hudbou

20.00 – 20.30   Vystoupení malé scholy od sv. Mořice

20.30 – 21.00   Komentovaná prohlídka kostela

21.00 – 21.30   Koncert Pěveckého sboru Moravan Kroměříž

Kaple sv. Floriána, Štěchovice

18.00 – 21.00   Volná prohlídka s výkladem

Kaple sv. Kříže, Koperníkova ulice

18.00 – 18.30   P. Theodosius Florentini – osobnost stojící

na začátku řeholního společenství Sester sv. Kříže

19.00 – 19.30   Večerníček – příběhy zvířátek pro děti na dobrou

noc

20.00 – 21.15   Adorace- modlitby a zpěvy

Kostel svatých Cyrila a Metoděje v areálu PN

18.00 – 18.10   Vyzvánění zvonů

18.10 – 20.00   Vernisáž obrazů MUDr. Koupila s jeho vlastním

slovem o umění s duchovní tématikou.

19.30 – 20.00   Hudební vystoupení Martina Stachoně

na klasickou kytaru

20.00 – 21.00   Adorace Nejsvětější svátosti (P. Jiří Orság)

Kostel Panny Marie v Kroměříži:

17.50        Rozezní se zvony

18.00        Mše svatá

19.00        Prohlídka kostela s průvodcem

19.30        „Popelka Nazaretská“ - Václav Renč

Literárně-hudební pásmo: účinkují děti a dospělí

z farnosti

21.00        Koncert při svíčkách - Musica Camilla (barokní hudba)

22.00        Zakončení

19.00 – 20.30   Průběžná prohlídka věže kostela

NOC KOSTELŮ

Teologie těla
Články - Články
úterý 05. května 2015, 23:51

Teologie těla

Jako muž a žena

Jako manžel a manželka

Jako kněz

Jako řeholník nebo řeholnice

Jako svobodný člověk...

„Tělo, a pouze ono, je schopno učinit viditelným, co je neviditelné: duchovní a božské. Bylo stvořeno, aby přenášelo do viditelné skutečnosti světatajemství skryté od věčnosti v Bohu.“

Jan Pavel II., 20. února 1980

Lidskou lásku jsem se naučil mít rád ještě jako mladý kněz. Je jedním ze základních témat, na něž jsem se zaměřil v kněžském povolání, službě na kazatelně, zpovědnici a také ve službě, kterou vykonávám psaným slovem. V člověku milujícím lidskou lásku se rodí také živá potřeba napnout všechny síly pro krásnou lásku. Láska je totiž krásná.

Jan Pavel II., Překročit práh naděje

Letní tábor pro děti z děkanátu Kroměříž
Články - Akce
čtvrtek 30. dubna 2015, 00:13

Animátoři děkanátu Kroměříž srdečně zvou na letní zážitkový tábor pro děti ve věku od 8-15 let, který se uskuteční 15.-22. srpna 2015 na faře v Potštátě, okres Přerov. Cena 1600,- Kč.

Tábor je podpořen kroměřížským děkanem o. Josefem Lamborem (kterému tímto děkujeme za podporu) a pořádán pod záštitou občanského sdružení SARKANDER, Biskupské nám. 2, Olomouc 771 01, díky kterému jsme absolvovali Školení hlavních vedoucích dětských táborů (Markéta Škabrahová) i Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí (Václav Churý).

plakátek-malý

Plakátek tábora. Pro větší verzi na něj klikněte. Velikost pro tisk je zde.

Přihlášky

Vyplněné přihlášky spolu s penězi, prosíme, odevzdejte ve farní kanceláři v Kroměříži u sv. Mořice nejpozději 30.4., pokud možno ale co nejdříve – počet míst na táboře je omezený.

  • přihlášku najdete v sakristii Vašeho kostela
  • nebo si ji můžete stáhnout a vytisknout
    • zde je verze přihlášky k ručnímu vyplnění
    • zde je verze, ve které můžete údaje vyplnit na počítači (jen ji prvně musíte někam uložit). Po vytištění se ručně akorát podepíšete, čímž si ušetříte námahu spojenou s „krasopisným“ vypisováním všech údajů.

Kontakt na farní kancelář u sv. Mořice: zde. Mapa:zde.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Následující > Konec >>

Výsledky 55-63 z 64

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.