Víte že ...

Pouhá věda člověka nespasí.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 23. května 2017, 22:16

Dnes je Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Ve středu 24. května je Den modliteb za církev v Číně

Ve čtvrtek 25. května je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Je to doporučený svátek. Jsme zváni účastnit se mše svaté. Touto slavností začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 17.00 hod.

Příští neděle - 7. velikonoční - je dnem modliteb za sdělovací prostředky.

Příští neděli 28. května v 15.00 hod. jste zváni na Májovou pobožnost ve Štěchovicích u kaple sv. Floriána.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 16. května 2017, 22:52

Minulou neděli jste při sbírce na křesťanská media věnovali 24.860,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Příští neděle 6. velikonoční je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude v sobotu 20. května mše svatá ráno v 7.00 hod. Večerní mše svatá NEBUDE.

V sobotu 20. května putujeme do Štípy i Zlína. Je to naše pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Věnujte pozornost farnímu týdeníku, kde najdete podrobnosti k programu pro rodiny s dětmi. Pro přihlášené: Autobus na pouť odjíždí ve 14.15 hod. od kostela sv. Jana Křtitele.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 08. května 2017, 09:04

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanská media.

Zítra je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. V kapli sv. Vincence bude mše svatá ráno v 7.00 hod.

V sobotu 13. května je Panny Marie Fatimské. Letos slavíme výročí 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Okolnosti zjevení si připomínáme i při májových pobožnostech v našem kostele sv. Mořice.

Ve čtvrtek 4. května zemřel ve Šternberku ve věku 85 let P. Max Jarosch, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Pohřeb bude v jeho rodišti - v Kravařích - v pátek 12. května v 15.00 hod. Vyprošujme mu Boží milosrdenství a odměnu věčného života.

Pracovnice našeho rodinného centra Markéta Matlochová pracuje od 1. dubna na Centru pro rodinný život při Arcibiskupství olomouckém. Hledáme, kdo nastoupí na její místo. Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž. Podrobnosti jsou na vývěsce.

V sobotu 20. května putujeme do Štípy i Zlína. Věnujte pozornost farnímu týdeníku, kde najdete podrobnosti k programu pro rodiny s dětmi. Na autobus se přihlašujte ve farní kanceláři.

Všem mladým připomínám, že se blíží Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Přihlásíte-li se do konce května, budete mít slevu a také ubytování i stravování na vysokoškolských kolejích. Kdo se budou hlásit na poslední chvíli, najdou zřejmě ubytování jen v tělocvičnách. Setkání bude probíhat od 15. do 20 srpna. V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže. Bližší informace jsou na letáčcích zde v kostele.

Mladí ve spolupráci s farní radou pro vás připravili vývěsku plnou inspirací: co číst, na co se dívat, kam vyrazit? Jde o vývěsku, která je nejblíže bočnímu vchodu do kostela.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 02. května 2017, 22:22

Sestry a bratři,

oznámení máte ve farním týdeníku TRIO EXPRES. Chci jen připomenout:

Od 1. května jste zváni na Májové pobožnosti. V kostele sv. Mořice budou začínat v 17.00 hod. - v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek - a na ně naváže mše svatá. 13. května uplyne 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Při Májových pobožnostech si připomeneme toto zjevení. Papež František bude slavit toto jubileum přímo ve Fatimě.

Příští neděli slavíme světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Po celý týden budeme pamatovat na tento úmysl. V neděli 7. května bude u sv. Mořice sloužit mše svaté novokněz Jiří Luňák. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.

Příští neděli se koná sbírka na Radio PROGLAS a televizi NOE.

Rodinná centra připravují program pro děti při naší pouti za obnovu rodin a za duchovní povolání 20. května odpoledne ve Štípě. Na autobus se přihlašujte ve farní kanceláři.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá 1. a 8. května ráno v 7.00 hod.

Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi se koná v sobotu 6. května 2017 v olomoucké katedrále. Pontifikální mše svatá začne v 10.00 hodin. Od 12.00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě.

Všechny kněze a věřící srdečně zve arcibiskup Jan Graubner.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 55-63 z 96

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.