Víte že ...

Sdílení hmotných statků a zdrojů, z nichž vychází opravdový rozvoj,

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
TRIDUUM VELIKONOČNÍ, svátosti smíření
Články - Články
pondělí 10. dubna 2017, 22:49

TRIDUUM VELIKONOČNÍ
v kostele sv. Mořice

13. 4. ZELENÝ ČTVRTEK

18:00 hod. - mše svatá na památku Večeře Páně

Po mši svaté možnost adorace v Getsemanské zahradě.

14. 4. VELKÝ PÁTEK - den přísného postu

Zdrženlivost od masa od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.

7:30 hod. - denní modlitba církve (ranní chvály a četba)

15:00 hod. - Novéna před svátkem Božího milosrdenství

  • modlitba Korunky kBožímu milosrdenství
  • pobožnost Křížové cesty

18:00 hod. - velkopáteční obřady

21:00 hod. - Bolestný růženec u Božího hrobu

Po obřadech možnost setrvat v modlitbě u Božího hrobu.

15. 4. BÍLÁ SOBOTA - stráž u Božího hrobu

7:30 hod. - denní modlitba církve (ranní chvály a četba)

Po celý den je příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů

ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

15:00 hod. - Novéna před svátkem Božího milosrdenství

21.00 hod. - velikonoční vigilie

16. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Koná se sbírka na Kněžský seminář

7:45 hod., 10:15 hod. - mše sv. s žehnáním pokrmů

k velikonočnímu stolu

15:00 hod. - Novéna před svátkem Božího milosrdenství

Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém týdnu:

kostel sv. Mořice:

PONDĚLÍ (10. 4.) 15:00 - 17:00 hod.

ÚTERÝ (11. 4.)    15:00 - 17:00 hod.

STŘEDA (12. 4.)  15:00 - 17:00 hod.

Prosíme, využijte tuto možnost přistoupit ke svátosti smíření. Nenechávejte zpověď na poslední chvíli. Děkujeme.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 10. dubna 2017, 22:46

Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Děkuji všem, kdo napekli a přinesli koláče a cukroví pro poutníky a kdo jste pomáhali a různým způsobem sloužili během naší pouti na Bolestný pátek.

Nahlaste nám nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů.

V pondělí bude mimořádně mše svatá v kostele sv. Jana večer v 17.00 hod. Po mši svaté vás studenti arcibiskupského gymnázia zvou na Křížovou cestu městem.

Využijte příležitosti ke svátosti smíření před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se zpovídá v pondělí, v úterý a ve středu Svatého týdne od 15.00 do 17.00 hod.

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do farního kostela.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

5. NEDĚLE POSTNÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 03. dubna 2017, 23:40

Dnes 2. dubna si připomínáme 12. výročí úmrtí papeže sv. Jana Pavla II.

Od dnešního dne do Květné neděle prožíváme Týden modliteb za mládež. Vyprošujme mladým při spolčené i osobní modlitbě Boží ochranu a požehnání.

V pátek 7. dubna je výroční den biskupského svěcení arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a emeritního pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Provázejme je svými modlitbami.

Přijměte pozvání na Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v našem chrámu sv. Mořice v pátek 7. dubna. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner. První mše svatá je v 6.30 hod. v kapli P. Marie Bolestné. Bude ji sloužit P. Michal Pořízek, V 8.00 hod. slouží mši svatou P. Martin Sekanina, v 11.00 hod. Mons. Vojtěch Šíma. Během celého dopoledne se zpovídá, večer bude příležitost ke sv. zpovědi jen od 16.00 do 17.00 hod.

7. dubna je první pátek v měsíci. Vzhledem k pouti mimořádně nebude v kapli sv. Vincence na Malém Valu celodenní adorace.

Děkuji všem, kdo během týdne a zvláště v sobotu přišli na brigádu a těm, kdo připravili jídlo pro brigádníky. Prosíme o pomoc při přípravě pouti ještě během tohoto týdne, zvláště ve čtvrtek, kdy přivezeme hortenzie na výzdobu oltářů a v pátek při službě pro poutníky. Prosíme ženy z naší farnosti, aby pro poutníky a hosty napekly cukroví a přinesly je na proboštství nejpozději ve čtvrtek do 15:30 hod. Bližší informace jsou ve farním zpravodaji. Pozorně si vše přečtěte a podle vašich možností přijďte pomoci.

Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou.

3. NEDĚLE POSTNÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 20. března 2017, 22:59

V sobotu 18. března zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Vyprošujme mu věčnou radost ze setkání s Kristem, kterému zasvětil svůj život zde na zemi. Pohřeb se koná v katedrále sv. Víta v Praze v sobotu 25. března v 11.00 hod.

V pondělí se liturgicky slaví slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Od r. 1654 je patronem Čech, v roce 1870 prohlášen za ochránce celé církve. Mše svatá bude ve farním kostele v 17.00 hod.

Mezigenerační Kroměříž bez hranic - tato akce se koná v našem městě v úterý 21. března. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji a na plakátech.

Na Křížovou cestu tento pátek v 16.30 hod. v kostele sv. Mořice zveme zvláště rodiče s dětmi, malou scholu a všechny ministranty. Křížová cesta bude obětována za rodiny. Hodinu před Křížovou cestou (od 15.30 hod.) přijďte do Rodinného centra na vyrábění jarních květináčů.

Ve zpravodaji najdete pozvání a podrobnější informace k iniciativě „24 hodin pro Pána." Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Je to nabídka zvláště pro ty, kteří váhají, nebo již dlouho u svátosti smíření nebyli a chtěli by se setkat s milosrdným Ježíšem. Zveme Vás do kostela sv. Mořice v pátek 24. března večer. Po mši svaté bude zpovídat více kněží. Současně bude adorace v Křestní kapli. Chceme vyprošovat našim bližním ochotu pokorně vyznat své hříchy a otevřít se Božímu milosrdenství. Na stolečku u bočního vchodu je rozpis na adoraci. Prosím, aby někteří z vás přijali službu a zapsali se.

V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Zde ve farním kostele bude mše svatá dopoledne v 9.00 hod.

Příští neděli 26. března vchází v platnost letní čas. Pořad bohoslužeb ve farnosti zůstává beze změny.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Následující > Konec >>

Výsledky 46-54 z 80

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.