Víte že ...

Čas modlitby věnovaný Bohu nejen neumenšuje účinnost a

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
středa 21. června 2017, 16:52

„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Velký dík patří všem, kdo pomáhali s přípravou slavnosti Těla a Krve Páně, připravovali výzdobu, liturgii, konali pořadatelskou službu nebo jakkoliv přispěli k důstojné oslavě svátku, a to v obou našich farnostech.

Měsíc červen je zasvěcen Srdci Ježíšovu. Přijďte na mši svatou v pátek 23. června, kdy je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši svaté bude Smírná pobožnost.

V sobotu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V kostele sv. Jana Křtitele budeme slavit poutní mši svatou v neděli 25. června v 18.00 hod. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, a za dobrodince tohoto kostela.

V rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2017 jste v tomto týdnu srdečně zváni do našeho kostela sv. Mořice na koncerty ve čtvrtek a v pátek, vždy ve 20.00 hod. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji a na plakátě.

Sestry a bratři,

na každý týden si v naší farnosti dáváme společný modlitební úmysl. Máte ho v úvodníku farního zpravodaje TRIO EXPRES a na lavicích je tento úmysl na lístečcích obohacený o vhodné modlitby. Tyto lístečky si prosím berte domů. Můžete je využít ve všední dny ve chvílích modlitby. V sobotu je kněžské svěcení. Modlíme se za kněze a nová kněžská povolání. Letos se do Teologického konviktu, který je přípravným ročníkem před seminářem přihlásili za naši diecézi 4 uchazeči. Dva jsou absolventi Arcibiskupského gymnázia: Martin Celý z Koryčan a z naší farnosti vedoucí ministrantů Josef Kvapilík. Oba jsou přijati a my máme velký úkol, abychom je na cestě ke kněžství provázeli vytrvalými modlitbami.

Farní pastorační úmysl v týdnu od 18.6.2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 18. června 2017, 01:36

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 18. 6. 2017 (11. týden v mezidobí, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kněžské svěcení).

Pane, prosíme za nová kněžská povolání, za osobní svatost kněží a potřebné milosti pro ty, kteří se ke kněžství připravují."


Celý článek..
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Články - Nedělní ohlášky
středa 14. června 2017, 16:50

Velký dík patří všem pořadatelům, účinkujícím a všem farníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace Noci kostelů nebo celou akci provázeli svými modlitbami.

Dnes při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání. Provázejme děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.

OBĚ KROMĚŘÍŽSKÉ FARNOSTI slaví „Boží Tělo" společnou mší svatou, která bude v kostele Panny Marie ve čtvrtek 15. června v 18.00 hod. Po ní následuje eucharistický průvod do kostela sv. Mořice, kde bude svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu poděkovat za dar Eucharistie. Prosíme rodiče, aby vypravili děti za družičky a děti, aby sypaly po cestě květiny.

Dětské samolepkové odpoledne

Pro děti, které během roku sbíraly nedělní samolepky je připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod.

Pro účast je nutné odevzdat knížečky se samolepkami nejpozději tuto neděli 11. června. Dovnitř napsat své jméno, věk a telefonní číslo na rodiče.

Přijměte pozvání na 28. ročník Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2017. První ze čtyř koncertů, které budou v našem kostele sv. Mořice, se uskuteční příští neděli 18. června ve 20.00 hod. Bližší informace jsou ve farním zpravodaji a na plakátech.

Farní pastorační úmysl v týdnu 11. 6. 2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 11. června 2017, 00:42

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 11. 6. 2017 (Slavnost Nejsvětější Trojice,

1. svaté přijímání dětí)

Formulace úmyslu:

Díky, Pane, za chléb a víno proměněné ve tvé Tělo a Krev. Kéž je v Církvi mnoho těch, kteří budou tvými živými svatostánky v dnešním světě."

Celý článek..
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 46-54 z 96

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.