Víte že ...

Pouhá věda člověka nespasí.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
Farní pastorační úmysl od 4. 6. 2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 04. června 2017, 00:50

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 4. 6. 2017 (Slavnost Seslání Ducha Svatého)

Formulace úmyslu:

Prosíme o milosti pro všechny lidi, kteří se zúčastní Noci kostelů, k prohloubení jejich víry, horlivosti a lásky a milost pro ty, kteří dosud Boha nepoznali nebo jej hledají.“

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 4. 6. 2017 (Slavnost Seslání Ducha Svatého)

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných 
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů 
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. 
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy 
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji 
na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milosti pro všechny lidi, kteří se zúčastní Noci kostelů, k prohloubení jejich víry, horlivosti 
a lásky a milost pro ty, kteří dosud Boha nepoznali nebo jej hledají.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

SEKVENCE K DUCHU SVATÉMU

Svatý Duchu, sestup k nám, * dej své světlo temnotám, * v jasu lásky nech nás žít.

Přijď se svými dary zas, * otče chudých, mezi nás, * přijď nám srdce potěšit.

Těšiteli, buď náš host, * žij nám v srdci pro radost, * pro klid, kterým oplýváš.

Po práci nech oddychnout,* osvěž naši zprahlou pouť, * setři slzy z našich řas.

Daruj šťastný plamen svůj * věrným srdcím, pamatuj * na nás, k nimž ses naklonil.

Bez tebe jsme na zemi * ubozí a ztracení, * kořist pro tmu, pro omyl.

Smyj z nás hříchy, stopy vin, * dej svou svěžest žíznivým, * vyhoj z bolestí a ran.

Zchladlým srdcím oheň dej, * z lhostejnosti pomáhej, * odveď ze scestí a chraň.

Veď nás k ctnostem, nauč nás * dobrem naplňovat čas, * svými dary pomoz všem.

Uč nás, jak si zasloužit * šťastnou smrt. A dej nám žít * věčnou radost před Bohem.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 30. května 2017, 20:04

Den modliteb za sdělovací prostředky.

Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 16.735,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Ve středu 31. května slavíme svátek Navštívení Panny Marie. V 17:00 hod. bude Májová pobožnost u kapličky ve Vážanech.

Příští neděli je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Koná se sbírka na církevní školy v diecézi. Novénu k Duchu Svatému připojujeme v kostele sv. Mořice k Májové pobožnosti.

V pondělí je Malá škola modlitby, ve středu Varhanní koncert Základní umělecké školy, v pátek odpoledne příležitost ke svátosti smíření. Podrobnosti máte ve farním týdeníku.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 23. května 2017, 22:16

Dnes je Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Ve středu 24. května je Den modliteb za církev v Číně

Ve čtvrtek 25. května je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Je to doporučený svátek. Jsme zváni účastnit se mše svaté. Touto slavností začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 17.00 hod.

Příští neděle - 7. velikonoční - je dnem modliteb za sdělovací prostředky.

Příští neděli 28. května v 15.00 hod. jste zváni na Májovou pobožnost ve Štěchovicích u kaple sv. Floriána.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 16. května 2017, 22:52

Minulou neděli jste při sbírce na křesťanská media věnovali 24.860,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Příští neděle 6. velikonoční je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude v sobotu 20. května mše svatá ráno v 7.00 hod. Večerní mše svatá NEBUDE.

V sobotu 20. května putujeme do Štípy i Zlína. Je to naše pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Věnujte pozornost farnímu týdeníku, kde najdete podrobnosti k programu pro rodiny s dětmi. Pro přihlášené: Autobus na pouť odjíždí ve 14.15 hod. od kostela sv. Jana Křtitele.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Následující > Konec >>

Výsledky 37-45 z 80

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.