Víte že ...

Když už mi nikdo nemůže pomoci, Bůh může.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
Nedělní mše svaté - ZMĚNA
Články - Články
středa 01. března 2017, 21:29

POZOR ZMĚNA! OD NEDĚLE 5. března 2017 MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. MOŘICE v 10.15 hod.

Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 19. února 2017, 20:10

„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra." Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod.

Rodiče dětí, které mají letos přistoupit k prvnímu sv. přijímání, zveme na úvodní setkání v pondělí 20. února v 18.00 hod. Přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce - budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.

Jednání členů pastorační rady farnosti se uskuteční v úterý 21. února od 19.00 hod. ve farní kanceláři.

Ve středu 22. února je svátek Stolce sv. Petra, apoštola. Mše svatá bude v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Po mši svaté od 19.00 hod. se ve studentském klubu na Arcibiskupském gymnáziu koná přednáška Mgr. Ing. Martina Kvapilíka na téma „Amoris Laetitia, exhortace papeže Františka o lásce a rodině. Jste srdečně zváni.

Provázejme svými modlitbami Celostátní fórum mládeže, které se koná v závěru tohoto týdne v Olomouci.

Členové pastorační rady naší farnosti dali návrh posunout nedělní bohoslužbu, která začíná zde v kostele sv. Mořice v 10.45 hod., na 10.15 hod. Podrobnosti jsou v úvodním článku dnešního vydání farního týdeníku TRIO EXPRES. Budu rád, když mi řeknete, zda s tímto návrhem souhlasíte nebo ne.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 13. února 2017, 21:10

Pozor na změnu bohoslužby: Ve středu 15. února bude mše sv. v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Studenti mají prázdniny - mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele NEBUDE.

Příští neděli se koná sbírka nazvaná „Haléř sv. Petra." Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka v naší arcidiecézi 3 400 125 Kč.

Děkuji mladým z našich farností za uspořádání křesťanského víkendu pro dospívající děti a mládež, který se uskutečnil minulý týden na faře u P. Marie a v budově Církevní základní školy.

Od 13. do 19. února probíhá Národní týden manželství. Informace o různých iniciativách najdete na stránkách Děkanátního centra pro rodinu i v našem farním týdeníku. Vyprošujme manželům Boží milosti potřebné k obnově a prohloubení vzájemného vztahu.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 30. ledna 2017, 01:23

Pamatujme v modlitbě na našeho arcibiskupa Jana, který v úterý 31. ledna 2017 na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.

Vzpomeňme také na vážně nemocného kardinála Miloslava Vlka, který děkuje všem, kdo ho provázejí modlitbou.

V sobotu zemřel ve věku 94 let v klášteře sester sv. Kříže P. Radim Hložánka, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Pohřeb bude v sobotu 4. února v 10.00 hod. v Mistříně, kde dlouhá léta působil. Kéž mu Pán dá účast na liturgii nebeské.

Ve čtvrtek zemřela paní Anna Daňová. Rozloučení s ní bude ve čtvrtek 2. února při mši svaté v kostele sv. Mořice v 11.00 hod. Vyprošujme jí odměnu věčného života.

Ve čtvrtek 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Je to Světový den zasvěceného života.V klášterní kapli Povýšení sv. Kříže bude mše svatá v 6.30 hod. Mše  sv. v 11.30 hod. nebude. V kostele sv. Mořice bude v 17.00 hod. mše svatá za ženy a matky.

Pátek je první v měsíci a zároveň památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.

Další informace máte ve farním týdeníku. Věnujte pozornost zvláště adoracím a příležitosti ke svátosti smíření.


Pastýřský list

Drazí bratři a sestry,

v minulých dnech proběhl v naší diecézi už 18. ročník Tříkrálové sbírky, do něhož se zapojily tisíce koledníků. Kvůli mrazům to měli koledníci letos mimořádně náročné. Proto tím upřímněji děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně děkuji také všem dárcům.

Celý článek..
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Následující > Konec >>

Výsledky 37-45 z 64

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.