Víte že ...

Člověk nezískává svou hodnotu tím, že se izoluje, ale tím, ze navazuje

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 24. července 2017, 16:27

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 17.465,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod.

Pamatujme v modlitbě na náš společný farní úmysl. Prosíme o milost obrácení, smíření a duchovní obnovy pro poutníky, kteří navštíví kostely a posvátná poutní místa.

V měsíci září začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Přihlášky si vyzvedněte v sakristii a vyplněné odevzdejte P. Josefovi, nejlépe do konce července.

Ve Zlíně začne v měsíci říjnu Kurz pastoračních pomocníků. Zájemci se mohou přihlásit do poloviny srpna. Bližší informace a přihlášky u P. Josefa.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 23.7.2017
Články - Farní pastorační úmysl
sobota 22. července 2017, 23:00

Bože, prosíme, uděl milost obrácení, smíření a duchovní obnovy všem poutníkům, kteří navštíví kostely a posvátná poutní místa.

Celý článek..
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 18. července 2017, 17:58

V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. července 2017 byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství. Vyprošujme jim dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.

Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Během prázdnin není mše svatá ve středu v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.

Náš společný farní úmysl je v tomto týdnu zaměřen na mládež. Provázejme mladež svými modlitbami.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování.

Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali!

Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi - do konce července!

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 16.7.2017
Články - Farní pastorační úmysl
sobota 15. července 2017, 00:00

Bože, děkujeme za čas prázdnin a příležitosti k odpočinku. Prosíme o ochranu a bezpečí pro nás a pro děti a mládež při pobytech na letních táborech.

Celý článek..
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 37-45 z 96

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.