Víte že ...

Víra proměňuje naši netrpělivost a naše pochybnosti

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 27. června 2017, 15:12

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 16.805,- Kč. Všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať."

Dnes večer v 18.00 hod. slavíme poutní mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

Na zakončení školního roku slaví mši svatou Arcibiskupské gymnázium v našem kostele sv. Mořice v úterý v 10.00 hod. Církevní základní škola má mši svatou v pátek v 8.00 hod. v kostele Panny Marie.

Náš společný farní úmysl se tento týden rovněž týká zakončení školního roku. Spojme se v modlitbě za učitele, vychovatele, děti a mládež. Úmysl najdete ve farním týdeníku a na lístečcích, které jsou rozdány na lavicích. Vezměte si je domů. Děkuji vám všem, kdo se k této modlitbě připojíte.

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

Rodiče, přihlaste své děti do výuky náboženství v příštím školním roce. Vyzvedněte si a včas odevzdejte přihlášky.

Také zájemci o svátost biřmování si vyzvedněte přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři a osobně je odevzdejte P. Josefovi.

Posvátný Velehrad bude brzy dějištěm Národní pouti. Bohatý program pro děti i dospělé je připraven už na úterý 4. července během celého dne. V 19.30 hod. začíná „Večer lidí dobré vůle" - tradiční charitativní koncert. Hlavní poutní mše svatá je 5. července v 10.30 hod. Pro všechny, kdo přijedou osobními auty je připraveno odstavné parkoviště ve Starém Městě. Odtud se na Velehrad dostanete autobusovou kyvadlovou dopravou nebo pěšky po poutní cestě růžence.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 25.6.2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 25. června 2017, 01:20

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:25.6.2017 (12. týden v mezidobí, sv. Petra a Pavla, Slavnost).

Bože, děkujeme za učitele a vychovatele, za všechny milosti a ochranu našich dětí a mládeže v uplynulém školním roce a prosíme o jejich trvalý růst ve víře, naději a lásce.“

Celý článek..
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
středa 21. června 2017, 16:52

„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Velký dík patří všem, kdo pomáhali s přípravou slavnosti Těla a Krve Páně, připravovali výzdobu, liturgii, konali pořadatelskou službu nebo jakkoliv přispěli k důstojné oslavě svátku, a to v obou našich farnostech.

Měsíc červen je zasvěcen Srdci Ježíšovu. Přijďte na mši svatou v pátek 23. června, kdy je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši svaté bude Smírná pobožnost.

V sobotu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V kostele sv. Jana Křtitele budeme slavit poutní mši svatou v neděli 25. června v 18.00 hod. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, a za dobrodince tohoto kostela.

V rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2017 jste v tomto týdnu srdečně zváni do našeho kostela sv. Mořice na koncerty ve čtvrtek a v pátek, vždy ve 20.00 hod. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji a na plakátě.

Sestry a bratři,

na každý týden si v naší farnosti dáváme společný modlitební úmysl. Máte ho v úvodníku farního zpravodaje TRIO EXPRES a na lavicích je tento úmysl na lístečcích obohacený o vhodné modlitby. Tyto lístečky si prosím berte domů. Můžete je využít ve všední dny ve chvílích modlitby. V sobotu je kněžské svěcení. Modlíme se za kněze a nová kněžská povolání. Letos se do Teologického konviktu, který je přípravným ročníkem před seminářem přihlásili za naši diecézi 4 uchazeči. Dva jsou absolventi Arcibiskupského gymnázia: Martin Celý z Koryčan a z naší farnosti vedoucí ministrantů Josef Kvapilík. Oba jsou přijati a my máme velký úkol, abychom je na cestě ke kněžství provázeli vytrvalými modlitbami.

Farní pastorační úmysl v týdnu od 18.6.2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 18. června 2017, 01:36

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 18. 6. 2017 (11. týden v mezidobí, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kněžské svěcení).

Pane, prosíme za nová kněžská povolání, za osobní svatost kněží a potřebné milosti pro ty, kteří se ke kněžství připravují."


Celý článek..
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Následující > Konec >>

Výsledky 28-36 z 80

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.