Víte že ...

V malých každodenních rozhodnutích,

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 10.9.2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 10. září 2017, 00:41

Ne 10.9.2017, 23. v mezidobí

Bože, provázej svým požehnáním všechny, kdo připravují Děkanátní setkání dětí, které chodí do náboženství a evangelizační festival „Hořící náměstí" a účastníky těchto setkání přitáhni blíže k sobě.

Celý článek..
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 03. září 2017, 23:05

V pátek 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

V pondělí 4. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Všichni, kdo jste se přihlásili k přípravě na svátost biřmování, přijďte na úvodní setkání v pátek 8. září v 18.00 hod. do Děkanátního centra pro rodinu (za kostelem sv. Mořice).

Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. V kostele sv. Jana Křtitele bude každou středu tzv. „studentská" mše svatá v 18.00 hod. Jinak je pořad bohoslužeb beze změny.

Děti dnes na konci mše svaté dostávají sešitek, který je bude provázet po celý školní rok. Nese název „Ježíš v nedělních evangeliích." Ke každé stránce, a tím k nedělnímu evangeliu, se váže příběh ze života dvou prvňáčků, Jonáše a Johanky. Děti tak mohou poznávat, že Písmo svaté souvisí s tím, co denně prožíváme. Rodiče, vyzvedněte si sešit s těmito příběhy u kněze. Především si udělejte čas každý týden si text pro danou neděli s dětmi přečíst a trochu si o něm popovídat. Stránka v sešitku, kterou si děti vymalují a doplní samolepkou, obsahuje myšlenku pro zapamatování.

V sobotu 9. září se koná v Uherském Brodě pouť ministrantů z celé arcidiecéze. Doprava - zajištěna osobními auty. Rodiče, kontaktujte děkana P. Josefa.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ

Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. Protože je potřeba zařídit dopravu, občerstvení i upravit podle počtu dětí program, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem.

Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná.

Na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 3.9.2017
Články - Farní pastorační úmysl
sobota 02. září 2017, 00:00

Ne 3.9.2017, 22. v mezidobí (V sobotu 9. září bude diecézní pouť ministrantů v Uherském Brodě)

Bože, děkujeme za naše ministranty. Povolej ke službě další chlapce, aby u oltáře sloužili s pozorností a láskou a žehnej jejich vedoucím a rodičům.

Celý článek..
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
středa 30. srpna 2017, 22:44

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 21.860,- Kč. Upřímné „Pán Bůh zaplať."

Dnes máte k dispozici farní týdeník TRIO EXPRES a v něm základní informace. Věnujte jim pozornost. Jsou před námi akce a setkání, které je třeba provázet modlitbou. Nás společný farní úmysl je za evangelizační festival „Hořící náměstí."

Na mši svatou v kostele sv. Mořice v neděli 3. září v 10.15 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti, přineste si aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Dostanete také sešitky k nedělnímu evangeliu na nový školní rok.

Adorace

Čtvrtek 31. srpna - půlhodinová adorace za kněze a kněžská povolání po večerní mši sv. v kostele sv. Mořice.

Pátek 1. září - celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 -16.00 hod.), kaple sv. Kříže od 19.30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:

Čtvrtek před prvním pátkem (31. 8.) - kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod.

Na první pátek v měsíci (1. 9.) - kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod. Doporučujeme zvláště dětem, aby na začátku školního roku přišly ke svaté zpovědi.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 4. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ

Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. Protože je potřeba zařídit dopravu, občerstvení i upravit podle počtu dětí program, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem.

Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná.

Na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 28-36 z 96

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.