Víte že ...

Čas modlitby věnovaný Bohu nejen neumenšuje účinnost a

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Články - Nedělní ohlášky
středa 19. dubna 2017, 18:09

Jménem rektora Arcibiskupského kněžského semináře děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžský seminář.

Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.

Od Velkého pátku konáme novénu k Božímu milosrdenství. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme v kostele svatého Mořice každý den odpoledne v 15:00 hod.

Zítra v pondělí velikonoční bude v kostele sv. Mořice mše svatá pouze ráno v 7:45 hod. Mše svatá v 10:15 hod. nebude.

V úterý se koná Malá škola modlitby a ve čtvrtek setkání seniorů. Informace jsou ve farním zpravodaji z minulé neděle.

Na Květnou neděli zemřel v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže Mons. Erich Pepřík, bývalý generální vikář arcibiskupa Jana a také čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Rozloučení se zesnulým se koná v úterý 18. dubna v 10.00 hod. v katedrále sv. Václav v Olomouci. Jeho tělo bude uloženo do hrobu týž den v 15.00 hod. ve Slavkově u Opavy.

HNUTÍ PRO ŽIVOT pořádá v sobotu 22. dubna v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Zve zvláště rodiny s dětmi. Akci podporuje celá biskupská konference. V pastýřském listě na začátku postní doby nás otec arcibiskup povzbudil, abychom svou účastí zdůraznili, že rodinu vnímáme jako základní buňku společnosti a církve. Podrobnosti k Národnímu pochodu pro život jsou na plakátě.

O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům, velké i malé schole, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji ministrantům, kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2017
Články - Liturgie
pondělí 10. dubna 2017, 22:54

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2017 v Římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži

9. 4. - KVĚTNÁ NEDĚLE:

farní kostel sv. Mořice     7:45, 10:15 hod.

kaple svatého Kříže        7:30 hod. ( v 16:30 hod. - Křížová cesta)

kaple svatého Vincence  8:00 hod.

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod. ( v 17:30 hod. - Křížová cesta)

10. 4. - PONDĚLÍ:

kaple svatého Vincence 6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

kostel sv. Jana Křtitele    17:00 hod.(následuje Křížová cesta městem)

11. 4. - ÚTERÝ:

kaple svatého Vincence  6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

farní kostel sv. Mořice     17:00 hod.

12. 4. - STŘEDA:

kaple svatého Vincence  6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

farní kostel sv. Mořice     17:00 hod.

13. 4. - ZELENÝ ČTVRTEK:

kaple svatého Kříže        17:00 hod.

farní kostel sv. Mořice     18:00 hod.

14. 4. - VELKÝ PÁTEK:

farní kostel sv. Mořice     7:30 hod. - RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod. - Korunka k Božímu milosrdenství a Křížová cesta

kaple svatého Kříže        15:00 hod. (velkopáteční obřady)

farní kostel sv. Mořice     18:00 hod.  (velkopáteční obřady)

15. 4. - BÍLÁ SOBOTA:

farní kostel sv. Mořice     7:30 hod. - RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod. - Korunka k Božímu milosrdenství

kaple svatého Kříže        20:00 hod. (obřady velikonoční vigilie)

farní kostel sv. Mořice     21:00 hod.  (obřady velikonoční vigilie)

16. 4. - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:

farní kostel sv. Mořice     7:45, 10:15 hod.

kaple svatého Kříže        7:30 hod.

kaple svatého Vincence  8:00 hod.

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod. - Korunka k Božímu milosrdenství

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod.

17. 4. - Pondělí v oktávu velikonočním:

farní kostel sv. Mořice     7:45 hod.

kaple svatého Kříže.       7:30 hod.

kaple svatého Vincence  8:00 hod.

farní kostel sv. Mořice 15:00 hod. - Korunka k Božímu milosrdenství

kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod.

TRIDUUM VELIKONOČNÍ, svátosti smíření
Články - Články
pondělí 10. dubna 2017, 22:49

TRIDUUM VELIKONOČNÍ
v kostele sv. Mořice

13. 4. ZELENÝ ČTVRTEK

18:00 hod. - mše svatá na památku Večeře Páně

Po mši svaté možnost adorace v Getsemanské zahradě.

14. 4. VELKÝ PÁTEK - den přísného postu

Zdrženlivost od masa od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.

7:30 hod. - denní modlitba církve (ranní chvály a četba)

15:00 hod. - Novéna před svátkem Božího milosrdenství

  • modlitba Korunky kBožímu milosrdenství
  • pobožnost Křížové cesty

18:00 hod. - velkopáteční obřady

21:00 hod. - Bolestný růženec u Božího hrobu

Po obřadech možnost setrvat v modlitbě u Božího hrobu.

15. 4. BÍLÁ SOBOTA - stráž u Božího hrobu

7:30 hod. - denní modlitba církve (ranní chvály a četba)

Po celý den je příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů

ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

15:00 hod. - Novéna před svátkem Božího milosrdenství

21.00 hod. - velikonoční vigilie

16. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Koná se sbírka na Kněžský seminář

7:45 hod., 10:15 hod. - mše sv. s žehnáním pokrmů

k velikonočnímu stolu

15:00 hod. - Novéna před svátkem Božího milosrdenství

Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém týdnu:

kostel sv. Mořice:

PONDĚLÍ (10. 4.) 15:00 - 17:00 hod.

ÚTERÝ (11. 4.)    15:00 - 17:00 hod.

STŘEDA (12. 4.)  15:00 - 17:00 hod.

Prosíme, využijte tuto možnost přistoupit ke svátosti smíření. Nenechávejte zpověď na poslední chvíli. Děkujeme.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 10. dubna 2017, 22:46

Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Děkuji všem, kdo napekli a přinesli koláče a cukroví pro poutníky a kdo jste pomáhali a různým způsobem sloužili během naší pouti na Bolestný pátek.

Nahlaste nám nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů.

V pondělí bude mimořádně mše svatá v kostele sv. Jana večer v 17.00 hod. Po mši svaté vás studenti arcibiskupského gymnázia zvou na Křížovou cestu městem.

Využijte příležitosti ke svátosti smíření před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se zpovídá v pondělí, v úterý a ve středu Svatého týdne od 15.00 do 17.00 hod.

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do farního kostela.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Následující > Konec >>

Výsledky 28-36 z 64

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.