Víte že ...
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy
Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 21. listopadu 2017, 23:38

DEN BIBLE

Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod.

Příští neděli 26. listopadu je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a připojíme se k OBNOVĚ ZASVĚCENÍ LIDSTVA Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

„VÁNOČNÍ" SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 24. listopadu 2017 v 19 hod. ve zpěvárně.

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

Na svépomocnou skupinu jsou srdečně zváni všichni, kdo doma pečují o své blízké a rádi by své zkušenosti a starosti sdíleli s ostatními pečujícími. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby Malý Val 1552, Kroměříž.

Další oznámení najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

Ke Dni bible, který dnes slavíme, poslal kardinál Dominik Duka tento dopis:

Vážení přátelé,

zvláště v době, kdy na nás doléhají výzvy kulturních změn v našem okolí, je čím dál naléhavější věnovat se ještě intenzivněji biblickému apoštolátu. Také v minulém roce se Biblické dílo snažilo přispět svými aktivitami ke zvládání tohoto nesnadného procesu.

Papež František píše ve své předmluvě k Bibli pro mládež: „Bible není k tomu, abyste ji založili do knihovny, ale spíše proto, abyste ji drželi v rukou často, denně ji četli, ať sami nebo spolu s někým." Snažíme se naplňovat tuto jeho výzvu v podobě různých biblických kurzů, při kterých napomáháme nejen mladým lidem k důkladnějšímu porozumění Písmu svatému.

Uskutečňování různých aktivit vyžaduje podporu, bez níž bychom nemohli ve své práci pokračovat. Rád bych tedy poděkoval za Vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok.

Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete užitečné náměty pro realizaci biblického apoštolátu ve svém prostředí.

S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám

kardinál Dominik Duka

Sestry a bratři, Biblický apoštolát můžete finančně podpořit dobrovolnými dary. K tomu účelu je také určena pokladnička v kostele sv. Mořice u kaple Panny Marie Bolestné.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 19. 11. 2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 19. listopadu 2017, 00:52

Bože, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti.

Celý článek..
Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 12. 11. 2017
Články - Farní pastorační úmysl
sobota 11. listopadu 2017, 22:55

Pane, na přímluvu svaté Anežky, prosíme za obrácení našeho národa: Prosíme o milost pro každého člověka k otevřenosti a k přijetí Ježíšovy lásky.

Celý článek..
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 06. listopadu 2017, 23:28

Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.

Pobožnost za zemřelé se koná dnes odpoledne v 15.00 hod. na místním hřbitově Zahájení bude u hlavního kříže, kancionály vezměte s sebou.

Pamatujme s láskou na zesnulé. Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci platí do středy 8. listopadu.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod.

Před 25 lety - 7. listopadu byl Mons. Jan Graubner uveden do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme Otce arcibiskupa v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

Upozornění na změnu bohoslužby:

V sobotu 11. listopadu bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu mimořádně ráno v 7.00 hod. Večerní mše svatá s nedělní platností nebude.

Rodiny s dětmi zveme na oslavu svátku sv. Martina v sobotu 11. listopadu. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 16. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Antonín Basler. Pojďme ve společenství s otcem biskupem prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 19-27 z 107

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.