Víte že ...

Když už mi nikdo nemůže pomoci, Bůh může.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 18. září 2017, 21:43

Děkuji všem, kdo jste modlitbou a službou provázeli děkanátní setkání dětí a evangelizační festival „Hořící náměstí." Zvlášť velký dík patří organizátorům těchto akcí.

V pátek 22. září je památka sv. Mořice a druhů, mučedníků. Je to náš adorační den - tedy náš závazek vůči celé arcidiecézi a zároveň most modlitby s bohoslovci a představenými kněžského semináře. V kostele sv. Mořice bude vystavena Nejsvětější svátost ráno v 8.00 hod. Rozpis adoračních hodin je zde ve farním kostele na stolečku u vchodu. Prosím, zapište se. Ty, kteří jsou přihlášeni ve společenství „Eucharistická hodina" prosím, aby si podle možností vzali patronát nad některými hodinami adorace. Mše svatá v 17.00 hod. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení. Adorace bude pokračovat i po mši svaté. Bude zakončena svátostným požehnáním ve 20.00 hod.

Pouť k sv. Mořici slavíme v neděli 24. září. Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá nebude.

Odpoledne v 15.00 hod. bude slavná mše svatá. Hlavní celebrant: Mons. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.

Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na farní zahradu. Můžete se těšit na příjemné posezení s přáteli, občerstvení. Pro děti budou připraveny hry a soutěže.

Večerní mše svatá v 18.00 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá nebude. Při poutní slavnosti je možno získat plnomocné odpustky.

Prosíme ženy, aby napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství v sobotu 23. září do 16.00 hod. A zvláště muže prosíme, aby přišli na brigádu na farní dvůr v sobotu od 15 do 17 hod.

Při odpoledním posezení na zahradě bude ochutnávka marmelád a pálenek - tedy různě zpracovaného domácího ovoce. Vzorky přineste s sebou.

Milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje naší zemí, bude v sobotu 30. září na Svatém Hostýně. Jeden autobus je už obsazen a je objednán druhý autobus. Přihlašujte se ve farní kanceláři. Podrobnosti k pouti jsou na plakátě.

Autobus pojede také 7. října do Koclířova a 14. října na biskupské svěcení do Olomouce. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Přihlašujte se rovněž ve farní kanceláři.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 17.9.2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 17. září 2017, 01:13

Ne 17. 9. 2017, 24. v mezidobí (sv. Mořic, 22.9.)

Bože, děkujeme za příklad mučedníka svatého Mořice a jeho druhů, posiluj a rozmnožuj v nás touhu, abychom z lásky k tobě věrně a statečně vyznávali víru v každodenním životě.

Celý článek..
Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 10.9.2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 10. září 2017, 00:41

Ne 10.9.2017, 23. v mezidobí

Bože, provázej svým požehnáním všechny, kdo připravují Děkanátní setkání dětí, které chodí do náboženství a evangelizační festival „Hořící náměstí" a účastníky těchto setkání přitáhni blíže k sobě.

Celý článek..
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 03. září 2017, 23:05

V pátek 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

V pondělí 4. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Všichni, kdo jste se přihlásili k přípravě na svátost biřmování, přijďte na úvodní setkání v pátek 8. září v 18.00 hod. do Děkanátního centra pro rodinu (za kostelem sv. Mořice).

Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. V kostele sv. Jana Křtitele bude každou středu tzv. „studentská" mše svatá v 18.00 hod. Jinak je pořad bohoslužeb beze změny.

Děti dnes na konci mše svaté dostávají sešitek, který je bude provázet po celý školní rok. Nese název „Ježíš v nedělních evangeliích." Ke každé stránce, a tím k nedělnímu evangeliu, se váže příběh ze života dvou prvňáčků, Jonáše a Johanky. Děti tak mohou poznávat, že Písmo svaté souvisí s tím, co denně prožíváme. Rodiče, vyzvedněte si sešit s těmito příběhy u kněze. Především si udělejte čas každý týden si text pro danou neděli s dětmi přečíst a trochu si o něm popovídat. Stránka v sešitku, kterou si děti vymalují a doplní samolepkou, obsahuje myšlenku pro zapamatování.

V sobotu 9. září se koná v Uherském Brodě pouť ministrantů z celé arcidiecéze. Doprava - zajištěna osobními auty. Rodiče, kontaktujte děkana P. Josefa.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ

Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. Protože je potřeba zařídit dopravu, občerstvení i upravit podle počtu dětí program, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem.

Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná.

Na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 19-27 z 89

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.