Víte že ...

Pouhá věda člověka nespasí.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
Vánoční list 2017
Články - Články
čtvrtek 14. prosince 2017, 22:16

Sestry a bratři, milí přátelé, přeji Vám láskou Boží, radostí a pokojem prozářené vánoční svátky a požehnané dny nového roku 2018.

P. Josef

NA CO O VÁNOCÍCH NEZAPOMENOUT? O Vánocích slaví křesťané po celém světě narození Ježíše Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty vstoupil do ...

Vánoční list ke stažení ZDE

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 11. prosince 2017, 20:50

Také ve druhém adventním týdnu zveme všechny děti na roráty, které slavíme od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.

Příští víkend se koná v klášteře sester sv. Vincence duchovní obnova pro ženy. V sobotu 16. prosince bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně v 17.00 hod.

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Ve farním týdeníku najdete pozvání na pravidelné akce, nově také na společenství adventních modliteb.

Dnes vedle týdeníku vychází také farní list TRIO. Vezměte si jej při odchodu z kostela. Najdete v něm ohlédnutí za uplynulým církevním rokem v naší farnosti, pozvání na různé akce i pořad vánočních bohoslužeb včetně příležitostí ke svátosti smíření. Zpovídat se bude především ve všední dny třetího adventního týdne.

Advent je krátký, proto vánoční výzdoba našich kostelů bude zahájena už v pátek 15. prosince. Prosíme muže, aby přišli do kostela svatého Mořice v 10 hod., kde bude provedeno usazení stromků a natažení elektroinstalace. Současně bude provedena montáž konstrukce a kulis betléma.

Další práce výzdoby jsou plánovány v sobotu 16. prosince od 9 hod. Prosíme zvláště mládež ale i dospělé a děti o pomoc. Poté bude proveden úklid a položení koberců v kostele svatého Mořice spolu s úklidovou skupinkou tohoto týdne. Ochotní zájemci pro pomoc při těchto pracích, prosím, hlaste se Vítu Pořízkovi.

17. prosince je 3. neděle adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Papež František bude slavit své 81. narozeniny. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.

Farní list TRIO - Prosinec 2017
Články - Farní list Trio
pondělí 11. prosince 2017, 00:51

Sestry a bratři, drazí přátelé,
náš plán vydat během roku několikrát farní list TRIO se nám nepodařilo uskutečnit. Číslo, které držíte v rukou, nás vrací k událostem, které jsme v tomto roce prožili. Tak se můžeme radovat z Božího působení a učit se vděčnosti. Další texty a informace jsou aktuální v období, které rožíváme. Vánoční svátky se blíží a chceme se na ně dobře připravit. Proto je zde i zveřejněn pastýřský list našeho arcibiskupa Jana, aby nás jeho slova provázela a povzbuzovala k intenzivnějšímu prožívání doby adventní.
P. Josef

Farní list TRIO ke stažení ZDE.

Ve farním listu naleznete též:

  • PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V DOBĚ ADVENTNÍ
  • POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 04. prosince 2017, 22:39

Ve středu je památka sv. Mikuláše, biskupa. V předvečer svátku v úterý 5. prosince v 16.00 hod. bude v kostele Panny Marie požehnání Mikulášům.

V pátek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá bude v 17.00 hod. ve farním kostele.

„VÁNOČNÍ" SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 8. prosince 2017 v 19 hod. ve zpěvárně.

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují v sakristii i ve farní kanceláři.

WC, které je za kostelem v průjezdu původní farní budovy, slouží především pro účastníky bohoslužeb. Od dnešního dne bude v průběhu dne zamčené a otevřené pouze v době konání bohoslužeb.

V době adventní zveme děti, které chodí do školy v Kroměříži, na ranní mše svaté ke cti Panny Marie - RORÁTY, a to ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.

ADVENTNÍ KONCERT

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 18.00 hod. se v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži uskuteční adventní koncert. Srdečně zve AVE - smíšený pěvecký sbor Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 1-9 z 96

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.