Hlavní stránka arrow Nedělní ohlášky arrow Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Víte že ...

Rozum a víra si vzájemně pomáhají.

Celý článek..

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Tisk E-mail
úterý 02. ledna 2018, 14:02

Tuto středu bude mše svatá v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Ve čtvrtek bude po večerní mši svaté půlhodinová adorace za kněze a za kněžská a řeholní povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli na Malém Valu bude celodenní adorace. V kostele sv. Mořice se bude odpoledne zpovídat. Rodiče s dětmi, které už byly u prvního sv. přijímání, zveme k pravidelnému slavení prvních pátků. Zahájení je společné - přijďte v pátek 5. ledna v 16.30 hod. na vikárku.

V sobotu 6. ledna, o slavnosti ZJEVENÍ PÁNĚ, bude mše svatá v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla.

Příští neděli 7. ledna je svátek Křtu Páně. Mše svatá v 10.15 hod. bude obětována za občany a představitele našeho města.

BENEFIČNÍ KONCERT u sv. Mořice

V neděli 7. 1. 2018 od 15 hod. zveme všechny do kostela sv. Mořice na benefiční koncert. Vystoupí na něm malá i velká schola, nově vzniklý příležitostný farní sbor a pan varhaník Mgr. František Macek. Vybrané finanční příspěvky budou věnovány mobilnímu hospici „NEJSTE SAMI". Přijďte si na závěr vánoční doby poslechnout koledy a podpořit dobrou věc!

(Lenka Doubravová)

Farní bál bude v sobotu 10. února.

V neděli 7. ledna můžete po mši svaté u kostelního vchodu přispět na nákup darů do tomboly a rovněž bude zahájen prodej vstupenek (220 Kč) vždy po mši sv. u paní Šafaříkové. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Charita České republiky pořádá Tříkrálovou sbírku. V našem děkanátu se bude letos koledovat od 2. 1. do 14. 1. 2018.

Oblastní charita Kroměříž ještě prosí o dobrovolníky z řad dospělých, aby se přihlásili v kanceláři charity a stali se vedoucími skupinek koledníků. MŠE SV. za koledníky Tříkrálové sbírky bude sloužena v sobotu 6. ledna v kostele Panny Marie v 8 hod. a žehnání koledníkům se uskuteční po mši sv. Zváni jsou všichni koledníci i vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.