Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:31. 12. 2017
Víte že ...

Lidská svoboda je ve vlastním smyslu sama sebou jen tehdy, když

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:31. 12. 2017 Tisk E-mail
neděle 31. prosince 2017, 08:44

Bože, prosíme tě, ať na přímluvu Svaté rodiny nazaretské může církev mezi všemi národy světa úspěšně plnit své poslání v rodině a pro rodinu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme tě, ať na přímluvu Svaté rodiny nazaretské může církev mezi všemi národy světa úspěšně plnit své poslání v rodině a pro rodinu.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Velebí *má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 
* neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit 
* všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. 
* Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem, 
* rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu 
* a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi 
* a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, 
* pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům, 
* Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.