Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 24. 12. 2017
Víte že ...

Láska není pouze cit. City přicházejí a odcházejí.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 24. 12. 2017 Tisk E-mail
neděle 24. prosince 2017, 00:28

Bože, prosíme o milost pro nás i naše spoluobčany, abychom vánoční svátky prožívali v radosti, pokoji a vzájemné lásce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Pane, náš nebeský Otče, slavíme s radostnou zbožností narození tvého Syna; dej, ať vírou poznáváme hlubiny tohoto tajemství a čerpáme z něho sílu k opravdové lásce. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o milost pro nás i naše spoluobčany, abychom vánoční svátky prožívali v radosti, pokoji a vzájemné lásce.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Modlitba Svatého otce Františka za Synodu o rodině

Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
nádheru pravé lásky
a na vás se s důvěrou obracíme.

Svatá Nazaretská rodino,
učiň i naše rodiny místy společenství
a večeřadly modlitby,
autentickými školami evangelia
a malými domácími církvemi.

Svatá Nazaretská rodino,
kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá
násilí, uzavřenost a rozdělení,
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,
brzy pozná útěchu a uzdravení.

Svatá Nazaretská rodino,
kéž naše církev
dokáže ve všech vzkřísit vědomí
posvátného a neporušitelného charakteru rodiny
a její krásy v Božím plánu.

Ježíši, Maria, Josefe,
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.

(upraveno)

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.