Víte že ...

Pouhá věda člověka nespasí.

Celý článek..

1. NEDĚLE ADVENTNÍ Tisk E-mail
pondělí 04. prosince 2017, 22:39

Ve středu je památka sv. Mikuláše, biskupa. V předvečer svátku v úterý 5. prosince v 16.00 hod. bude v kostele Panny Marie požehnání Mikulášům.

V pátek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá bude v 17.00 hod. ve farním kostele.

„VÁNOČNÍ" SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 8. prosince 2017 v 19 hod. ve zpěvárně.

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují v sakristii i ve farní kanceláři.

WC, které je za kostelem v průjezdu původní farní budovy, slouží především pro účastníky bohoslužeb. Od dnešního dne bude v průběhu dne zamčené a otevřené pouze v době konání bohoslužeb.

V době adventní zveme děti, které chodí do školy v Kroměříži, na ranní mše svaté ke cti Panny Marie - RORÁTY, a to ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.

ADVENTNÍ KONCERT

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 18.00 hod. se v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži uskuteční adventní koncert. Srdečně zve AVE - smíšený pěvecký sbor Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.