Hlavní stránka arrow Nedělní ohlášky arrow Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Víte že ...

Pokání, které zpovědník uloží, musí brát v úvahu osobní situaci kajícníka a mít na zřeteli jeho duchovní dobro. Má, pokud možno, odpovídat závažnosti a povaze spáchaných hříchů.

Celý článek..

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE Tisk E-mail
pátek 01. prosince 2017, 00:55

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 21.730,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!

V pátek zemřela paní Věra Seifertová z Postoupek. Pohřeb zesnulé bude v pátek 1. prosince při mši svaté v 10:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Její tělo bude uloženo do hrobu na hřbitově v Kroměříži.

Před námi je první pátek v měsíci a první sobota.

V sobotu 2. prosince je den otevřených dveří na AG. V kapli sv. Vincence se koná duchovní obnova pro muže.

Důležité upozornění: Mše svatá v sobotu 2. prosince večer v kapli sv. Vincence bude mimořádně v 17.00 hod.

Za týden je 1. neděle adventní.

V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie - RORÁTY - a to do kaple svatého Vincence na Malém Valu.

Pracovníci Centra pro rodinný život Olomouc připravili pro rodiny s dětmi „CESTIČKU K BOHU", která je nabídkou jak prožívat společně liturgický rok. Rodiče si dnes mohou vyzvednout plakát, na kterém je znázorněna cesta přes všechna liturgická období celého roku. Z druhé strany plakátu je návod, jak postupovat a odkaz na webové stránky centra pro rodinu, kde jsou doplňující materiály.

Pro intenzivnější prožívání adventu je tu pro vás i letos Adventní kalendář s myšlenkami na každý den. Najdete ho na stolečku u vchodu v kostele sv. Mořice.

Další důležité informace máte ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.