Víte že ...

Doby a dny pokání během liturgického roku (postní doba, každý pátek na památku smrti Páně) jsou závažné chvíle kajícné praxe církve.

Celý článek..

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
úterý 21. listopadu 2017, 23:38

DEN BIBLE

Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod.

Příští neděli 26. listopadu je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a připojíme se k OBNOVĚ ZASVĚCENÍ LIDSTVA Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

„VÁNOČNÍ" SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 24. listopadu 2017 v 19 hod. ve zpěvárně.

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

Na svépomocnou skupinu jsou srdečně zváni všichni, kdo doma pečují o své blízké a rádi by své zkušenosti a starosti sdíleli s ostatními pečujícími. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby Malý Val 1552, Kroměříž.

Další oznámení najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

Ke Dni bible, který dnes slavíme, poslal kardinál Dominik Duka tento dopis:

Vážení přátelé,

zvláště v době, kdy na nás doléhají výzvy kulturních změn v našem okolí, je čím dál naléhavější věnovat se ještě intenzivněji biblickému apoštolátu. Také v minulém roce se Biblické dílo snažilo přispět svými aktivitami ke zvládání tohoto nesnadného procesu.

Papež František píše ve své předmluvě k Bibli pro mládež: „Bible není k tomu, abyste ji založili do knihovny, ale spíše proto, abyste ji drželi v rukou často, denně ji četli, ať sami nebo spolu s někým." Snažíme se naplňovat tuto jeho výzvu v podobě různých biblických kurzů, při kterých napomáháme nejen mladým lidem k důkladnějšímu porozumění Písmu svatému.

Uskutečňování různých aktivit vyžaduje podporu, bez níž bychom nemohli ve své práci pokračovat. Rád bych tedy poděkoval za Vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok.

Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete užitečné náměty pro realizaci biblického apoštolátu ve svém prostředí.

S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám

kardinál Dominik Duka

Sestry a bratři, Biblický apoštolát můžete finančně podpořit dobrovolnými dary. K tomu účelu je také určena pokladnička v kostele sv. Mořice u kaple Panny Marie Bolestné.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.