Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 19. 11. 2017
Víte že ...

Den co den potřebujeme menší i větší naděje,

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 19. 11. 2017 Tisk E-mail
neděle 19. listopadu 2017, 00:52

Bože, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Modlitby liturgie „Za milost šťastné smrti"

Stvořil jsi nás, Bože, k svému obrazu a tvůj Syn se za nás vydal na smrt; slyš naše pokorné prosby a veď nás, ať zůstáváme stále bdělí a vytrvale se modlíme,
a odchod z tohoto světa ať nás nezastihne nepřipravené, abychom šťastně došli k tobě
a radostně spočinuli v náruči tvého milosrdenství.

Bože, tvůj Syn svou smrtí naši smrt přemohl
a svým vzkříšením nám dal naději, že i my vstaneme z mrtvých; dej, ať z účasti na jeho oběti čerpáme sílu k poslušnému přijímání tvé vůle,
abychom i ve chvíli odchodu z tohoto světa byli naplněni neochvějnou důvěrou a vnitřním pokojem.

Děkujeme ti, Bože, za přijatý pokrm, který je pro nás příslibem nesmrtelnosti, a prosíme tě:
ukaž nám svou otcovskou dobrotu a stůj při nás v hodině smrti, abychom odolali útokům nepřítele naší spásy a dosáhli věčného patření na tvou slávu.

Skrze Krista, našeho Pána.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.